Men faktum är att drygt 60 procent överlever sin cancersjukdom. Statistiken för överlevnad har haft en fantastisk utveckling och många lever idag med kronisk cancer och kroniska cancerbiverkningar.

 

Biverkningar flera år senare

 

Alla botas inte från cancer, men effektiva behandlingar gör det möjligt att leva vidare. En del går tillbaka till jobbet, andra går ner på deltid, någon är hemma. En är 38 år, en annan 82 år. Livet kan se olika ut men gemensamt för dem som har cancer som en kronisk sjukdom är att man ibland kan behöva uppsöka vården. Biverkningar kan dyka upp fler år senare, ett nedsatt immunförsvar ger infektioner, en ny smärta kan behöva utredas. Primärvården, dit man är hänvisad, har ingen beredskap för detta. Och det kan vi förstå, det är orimligt att en läkare i allmänmedicin även ska ha specialistkunskap om mer än 200 olika cancersjukdomar.

Vi vill att cancercertifierade vårdcentraler inrättas med specialistutbildad personal.

Men det gör också att det kanske inte upptäcks att de symptom en patient har beror på den underhållsbehandling för cancer som personen står på, eller att ett annat symptom är en sen biverkan av tidigare behandling. Det är inte heller lämpligt att personer med kronisk cancer hamnar i ett väntrum bredvid hostande influensa- och infektionssjuka eftersom de allra flesta med kronisk cancer är infektionskänsliga på grund av nedsatt immunförsvar. Lika illa är det att bli sittande på en sjukhusakut i timslånga köer bara för att få veta att de inget kan göra eftersom besvären inte är just akuta. För patienter som inte har behov av högspecialiserad vård måste vården vara lättillgänglig. Vi vill att cancercertifierade vårdcentraler inrättas med specialistutbildad personal för tidig diagnos, kronisk cancer och kroniska biverkningar, rehabilitering och vård i livets slutskede.

 

Delaktig patient?

 

Att patientens delaktighet och medinflytande ska stärkas upprepas av politiker och beslutsfattare igen och igen men i verkligheten ligger Sverige långt efter andra länder. Sedan Regionala Cancercentrum inrättades 2010 har dessa bildat patient-och närståenderåd. Syftet med råden är gott, nämligen att vara med i arbetet och kunna påverka framtidens cancervård. Men hur ser verkligheten ut för den enskilda patienten? Åtskilliga är de samtal jag får från arga, besvikna och upprörda patienter som blivit kränkande bemötta. Som mött vårdpersonal som inte lyssnat, blivit behandlade som mindre vetande och som i sin journal hittat kränkande anteckningar om sin person. Så här får det inte vara! Det måste till attitydförändringar. Ett respektfullt och icke kränkande bemötande och att se patienten som en resurs måste vara en självklarhet!

 

Nätverket mot cancer – en påtryckare och garant!

 

I centrum för cancervården står förstås patienten. En självklarhet kan tyckas, men ibland blir det inte alltid så. Det är därför Nätverket mot cancer behövs – som en påtryckare och garant för att allt arbete alltid utgår från patienten och dennes behov. Nätverket bildades 2009 då utredningen om den Nationella Cancerstrategin presenterades. Det var knappats en tillfällighet. Tvärtom, vi bildades för att lyfta gemensamma frågor, för att stå eniga och starka tillsammans i det oerhört viktiga arbete som påbörjades och som pågår. Vår målsättning är att vara medskapande, en konstruktiv samarbetspartner i sann svensk anda.

Ett nätverk för gränsöverskridande samverkan med olika aktörer

Vi är stolta över att politiker och andra beslutsfattare bjuder in oss för att diskutera cancervården ur ett patientperspektiv. Under åren har vi utvecklats från ett projekt till en paraplyorganisation men också ett nätverk för gränsöverskridande samverkan med olika aktörer inom cancerområdet. Till vår hjälp har vi även en rådgivande medicinsk grupp, Advisory Board.


Läs mer och blir medlem: www.natverketmotcancer.se