Cancerinformation

Samarbete är vägen till framgång

CancerbehandlingFör att tillverka rätt läkemedel till rätt patient så krävs ett nytt och innovativt tänkande där sjukvården och läkemedelsföretagen samarbetar på nya sätt. De nya läkemedlen måste också komma patienterna till del för att ny forskning ska kunna finasieras.

Samarbete är vägen till framgång

Immunonkologin inger hopp vid många olika cancerformer

CancerbehandlingMånga företag forskar inom immunonkologi där Bristol-Myers Squibb leder utvecklingen och har redan flera läkemedel på marknaden.

Immunonkologin inger hopp vid många olika cancerformer

Anette Norberg om sin kamp mot cancern

InspirationNär den flerfaldiga olympiska medaljören i curling, Anette Norberg, fick sitt cancerbesked, för snart tre år sedan, föll hon långt ned i ett kaos.

Anette Norberg om sin kamp mot cancern

Vad innebär patientcentrerad vård i praktiken?

CancerbehandlingVårdköerna är långa i många svenska landsting, det är inte ovanligt att cancerpatienter får vänta i månader på behandling. Vårdköernas längd varierar dessutom beroende på var i landet patienten bor och vilken cancertyp det är fråga om.

Vad innebär patientcentrerad vård i praktiken?

Det går att förbättra dagens strålbehandlingar

CancerbehandlingDet är en självklarhet att ha en rigorös kvalitetssäkring av den strålbehandling som ges till ­cancerpatienter. ScandiDos har nu kommit med nya banbrytande lösningar som ger bättre möjligheter till en säkrare och effektivare strålbehandling.

Det går att förbättra dagens strålbehandlingar

Prostatacancerpatienter kan stötvågsbehandla tillbaka erektionen

ProstatacancerI Sverige diagnostiseras 10 000 prostatacancerfall varje år. Ett besked som för många är synonymt med smärtsamma operationer och erektionsproblem. Men det behöver inte vara så menar Dr. Essam Mansour, urologspecialist vid Urologi och inkontinens Kliniken i centrala Stockholm.

Prostatacancerpatienter kan stötvågsbehandla tillbaka erektionen

Lungcancer drabbar alltfler yngre

LungcancerMichelle Warren levde allmänt hälsosamt som vegetarian, icke rökare och tränade mycket. Trots det drabbades hon av obotlig lungcancer 2014.

Lungcancer drabbar alltfler yngre

Ralf Edström om fotboll och cancer

InspirationRalf Edström och cancer. Det är väl kanske inte det som Ralf är mest känd för. Men efter sitt cancerbesked och behandling och som ambassadör för Cancerfonden ändrade livet riktning.

Ralf Edström om fotboll och cancer

LifeGene - en satsning för bättre hälsa

ForskningDelta i hälsotest! LifeGene är ett unikt projekt som ökar kunskapen om hur våra gener, vår omgivning och vår livsstil påverkar hälsan.

LifeGene - en satsning för bättre hälsa