Katarina JohanssonJag vågar påstå att vi har den viktigaste cancerdebatten av alla: för vad vore sjukvården utan sina patienter? Det är ju vi patienter som allt handlar om! Nätverket mot cancer har funnits sedan 2009 och är en intressepolitisk påverkansorganisation som samlar tio nationella organisationer och två stora lokala föreningar. Totalt representerar vi 30 000 medlemmar. Vi har varit en del av den nationella cancerstrategin, drivit på arbetet med fler kontaktsjuksköterskor, kompetenskoncentration, pakkeförlopp för kortare tid från diagnos till behandling, cancerspecialiserade vårdcentraler för kronisk cancer och diagnostiska center för cancersjukdom. Bland annat.

Vår nästa match kanske är den viktigaste av dem alla:

Att se till att hälso- och sjukvårdslagen rivs upp och ersätta med en lag som ställer krav.

Cancer är numera en sjukdom som 60 procent överlever.

Hälso- och sjukvårdslagen är från 1982 och har spelat ut sin roll i en samtid där sjukvården genomgått stora förändringar och forskningen formligen exploderat. Cancer är numera en sjukdom som 60 procent överlever.

En betydande, och ibland direkt livsavgörande faktor, för hur det ska gå för en cancerpatient beror på vilket postnummer du har. Bostadsort och landstingstillhörighet har större betydelse än vad jag tror de flesta kan föreställa sig.

Finns en direkt koppling

Det handlar om hur snabbt ett landsting är på att införa nya behandlingar, om de alls används. Om det finns tillräckligt med personal. Om det finns kompetent personal för just din cancerform. Hur budgetansvariga prioriterat, eller inte prioriterat, just din cancersjukdom, hur villigt ditt landsting är att satsa på forskning. Det finns en direkt koppling mellan ökad forskning och bättre behandlade patienter.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Exakt så står det i andra paragrafen i den hälso- och sjukvårdslag som vi haft i Sverige de senaste 35 år. 35 år – men ändå är den vanligaste frågan vi har i den svenska sjukvårdsdebatten:

Varför är vården så ojämlik och orättvis?

Nätverket mot cancer vill se:

  • Nationella, tvingande riktlinjer och vårdprogram. Det ska inte vara ”fritt valt arbete” för landstingen att göra egna lokala varianter.
  • Rättigheter för patienten att få tillgång till nya behandlingar, patienter ska inte förvägras en behandling för att man råkar ha ett visst postnummer och därför ”bo fel”.
  • Spetskompetens på olika sjukhus – vi patienter åker gärna en bit om det innebär att vi får vård av de bästa läkarna.

Vi behöver en lagändring

Det är färdigdebatterat och färdigutrett, vi behöver en lagändring som ställer krav. Som det nu är – att landstingen bör göra saker och ting – räcker inte. Det saknas idag rättigheter för patienter. Det saknas möjlighet att anmäla och stämma organisationens högst ansvariga inom olika vårdenheter. Det saknas möjlighet att utfärda sanktioner eller böter mot landsting, primärvård och annan sjukvård. Dessa kan idag inte utkrävas ansvar gentemot en enskild patient.

Det är därför vi behöver en tvingande hälso- och sjukvårdslag.

Var tredje svensk drabbas

Under sin livstid kommer var tredje svensk att få en cancersjukdom, om några år är det varannan.

Idag lever uppskattningsvis en halv miljon människor med kronisk cancer. Dit räknas såväl de som har botats men har fått nedsatt livskvalitet, som de som lever med cancer, med eller utan behandling. Under sin livstid kommer var tredje svensk att få en cancersjukdom, om några år är det varannan. Det gör cancer till vår vanligaste sjukdom, det är alltså en stor patientgrupp som berörs.

Till vårt seminarium under politikerveckan i Almedalen den 3 juli har vi bjudit in representanter från såväl regering som opposition. Under ledning av moderator och TV-profilen Lennart Persson ställer vi frågan: Vilken cancervård får vi om ni vinner valet 2018?

Välkomna att komma och lyssna!

Mer information på: www.natverketmotcancer.se

Katarina Johansson
Ordförande Nätverket mot cancer

Foto: Nätverket mot cancer

NÄTVERKET MOT CANCER - FÖR ALLA CANCERBERÖRDA

Det är vi som är Nätverket mot cancer; Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerkompisar, Cancerföreningen Palema, ILCO tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen och Svenska Ödemförbundet samt Bröstcancerföreningar Auroro och Mun- och halscancerföreningen Stockholm. Tillsammans representerar vi mer än 30 000 cancerberörda.