Trots att läkemedel som cellgifter bereds på apotek i kontrollerade miljöer är det inte ovanligt att beredningarna blir fel och dosen för hög eller låg. I Frankrike har det gjorts studier som visar att 3 % av cellgiftsberedningarna blir fel, det vill säga doseringen skiljer sig mer än vad toleransnivån tillåter för det specifika läkemedlet.

– Det betyder att statistiskt sett får var tredje patient en av sina behandlingar med fel dos, berättar Hans Dahlin, vd för Pharmacolog.

Stora konsekvenser för patienten

Cellgifter bryter ner även de friska cellerna i kroppen och en för hög dos kan vara dödlig. Vid en för låg dos uppnås istället inte den önskade effekten av behandlingen. Det är alltså viktigt att bereda medicinerna med stor exakthet men eftersom att det är människor som utför arbetet blir det fel ibland. Vid stress och hög press ökar risken för att det blir fel.

– Idag ska vårdpersonalen göra mer och mer på kortare tid, det är inte hållbart, säger Hans.

Det måste bli en starkare säkerhetskultur inom vården och en nollvision bör införas

Det är ingen enskilds fel att doserna inte alltid blir rätt, frågan handlar inte om att hitta syndabockar utan om att säkerställa att fel dos inte når patienten. Det måste kunna gå att kontrollera dosen i ett preparat om man misstänker att det kan ha blivit fel.

– Det måste bli en starkare säkerhetskultur inom vården och en nollvision bör införas, säger Hans.

Läkemedelsföretagen bör ta större ansvar

Frågan är infekterad och ingen vill bära ansvaret för när fel begås, varken politikerna, vårdgivarna eller läkemedelsbolagen. Inom andra behandlingsområden är det leverantören som bär ansvaret för att deras produkt används korrekt.

– Läkemedelsbolagen bör ta ett större, och mer långtgående, ansvar för sina läkemedel. Likt leverantörer av strålningsmaskiner borde läkemedelsbolagenen också ha ansvar för hur deras produkter används vid själva behandlingen av patienten, avslutar Hans.