Det är kunskapen om cancer och vad det innebär att leva med cancer som saknas.Tove Lindahl Greve

I ansökningar till Ung Cancers stipendier och rehabiliteringsläger läser jag om en omgivning som sviker. Om oförstående lärare och fördomsfulla arbetsgivare. Men också om hur det finns dem som väljer att stå kvar när andra viker undan.

Historierna visar hur viktigt det är att omges av förståelse och insikt. En armé byggd av kunskap. För kunskap kan frigöra förståelsens kraft och insiktens mod. Den gör den möjligt att fånga upp och bära vidare.

Kunskap som vapen

I kampen mot cancer är kunskap vårt viktigaste vapen. Det är kunskap som skyddar oss mot obefogad rädsla och missade symptom. Det är kunskap som skapar förutsättningar för ett friskare liv och gör det lättare att navigera när någon blir sjuk. Och det är kunskap som rustar oss för strid. Vetskap om vad cancer är och hur det är att leva med cancer gör det lättare att sluta upp vid frontlinjen bredvid dem som utkämpar det hårdaste slaget.

Den som drabbas av cancer behöver dig

Arbetet för Ung Cancer lär mig varje dag något nytt som jag tar med mig till fronten. Vi förmedlar våra medlemmars historier för att fler ska gå med i vår armé byggd av kunskap och insikt. För att vi ska bli fler som vågar fånga upp och bära vidare. För att alla unga vuxna cancerberörda ska få det bemötande som de har rätt till. För att ingen ung vuxen cancerberörd ska känna sig ensam. För att fler ska våga lyssna och stå kvar för att höra svaret.

Den som drabbas av cancer behöver dig. Rädsla förlamar. Kunskap ger mod. Ersätt dina fördomar med fakta. Fortsätt fråga och slut upp i kampen mot cancer.

Tove Lindahl Greve
Verksamhetschef, Ung Cancer