Fokus är mental hälsa och återhämtning, genom styrkan som kan infinna sig när man vågar dela med sig av både de mörkaste stunderna, och de allra bästa. 

På plattformen är medlemmar välkomna att läsa om andras och dela med sig av sina egna erfarenheter, söka efter specifik information som exempelvis kostråd eller försäkringar, knyta kontakter och chatta med varandra samt även ge eller motta finansiellt stöd i form av donationer som går direkt till den enskilde individen.

 

Kraften av storytelling

 

Fabian Bolin fick diagnosen akut lymfatisk leukemi 2015. Som utlopp för de känslor som sköljde över honom efter den Juni-dagen började Fabian dela med sig av sin resa och hans eget KRIG mot sjukdomen genom sin blogg. Ur insikten av den enorma kraften i storytelling, att få dela med sig av det svåra man går igenom, och det enorma stöd som följd av detta, föddes idén om #WarOnCancer, som grundades tillsammans med vännen Sebastian Hermelin.

Många patienter vill bli betraktade som vanliga människor, det är något vi tar fasta på.

"Vi ser WarOnCancer som en rörelse som förenar cancerdrabbade världen över. Vi vänder på budskapet som är inetsat, att cancer är det värsta som kan hända en människa och försöker vinkla kampen till något positivt och något som alla måste engagera sig i. Många patienter vill bli betraktade som vanliga människor, det är något vi tar fasta på.” - säger grundarna Fabian och Sebastian.

 

Skärmdump från communityt

Källa: WarOnCancer.com

 

 

Ett starkt samarbete

 

WarOnCancer samarbetar sedan maj 2017 med Karolinska Institutet samt att Fabian kommer att från och med slutet på september att ingå i ledningsgruppen för Blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset. Ambitionen är att i dessa adressera behoven samt lyssna till behoven från sjukvårdens sida för att kunna ingå långtgående samarbeten och tillsammans med sjukvården utveckla plattformen för att på bästa sätt uppfylla behoven.

WarOnCancer välkomnar dig att bli medlem

Har du på något sätt drabbats av cancer, eller har du någon i din närhet som har gjort det? WarOnCancer välkomnar dig att bli medlem och tillsammans skapa en bättre värld för cancerdrabbade idag och i framtiden.