Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och behöver hjälp att komma tillbaka till vardagen. Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och endast en bråkdel av alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt.

Vår vision är att alla cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering och stöd. Cancerrehabilitering innebär aktiviteter för att träna upp kroppen fysiskt, men framför allt psykiskt, genom olika typer av samtal – både enskilt och i grupp. Rehabiliteringen innehåller också kontakt med dietist, eftersom kosten har en stor betydelse för den som genomgått en cancerbehandling.

CancerRehabFonden har nyligen lanserat en kampanj som syftar till att göra allmänheten uppmärksam på hur cancer påverkar omgivningen när någon i familjen insjuknar - vuxen som barn. Det är viktigt att komma ihåg att när vi hjälper en cancerdrabbad så får det ofta positiva följder även för familj och närstående. CancerRehabFonden stöttar även familjer med cancerdrabbade barn genom att ge bidrag till återhämtningsresor, resor som kan ge barnet och familjen ny energi och glada minnen.

Eva Hansen,
generalsekreterare
CancerRehabFonden