Ett av de senaste projekten som drivs under organisationens paraply är "Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående" – ett treårigt projekt med medel från Arvsfonden.

Syftet är att erbjuda de patienter som drabbats av stomi och besvärande tarmproblem kontakt med en utbildad stödperson från ILCO som har egen erfarenhet av någon av de aktuella diagnoserna.

Varför är projektet viktigt?

– Det är viktigt eftersom det saknas en mellanhand mellan professionen och patientorganisationen. Vi får signaler om detta dagligen från drabbade och dess närstående genom telefonsamtal, mejl, ILCO:s debattforum på webben. Även vården signalera att de saknar stödverksamhet att erbjuda sina patienter, säger Christina Christoffersson, projektledare från ILCO.

En annan del av projektet handlar om att uppmärksamma situationen för denna patientgrupp och därför ta fram ett informationsmaterial och på olika sätt försöka synas i media med artiklar och intervjuer.

Hur långt har ni kommit?

– Arbetsgruppen blev färdig i januari och vi kommer att ha en första träff i februari. Eventuellt fyller vi på om fler är intresserade av att vara med, säger Christina Christoffersson.

Info

Projektet går att följa på Arvsfondens webb under pågående projekt.

www.arvsfonden.se