Då cancersjukdom idag för många snarare kan ses som en kronisk sjukdom så kan det innebära många årtionden. Erfarna anhöriga är ofta experter på sin egen och sin närståendes situation. Samverkan och partnerskap mellan anhöriga och personal är viktigt. Tillsammans kan anhöriga, personal och den närstående med cancersjukdom finna bra sätt att bidra till god kvalitet i livet för både den närstående och de anhöriga.

 

En skyldighet att erbjuda stöd

 

Anhörigskapet innebär att de anhöriga från den ena stunden till den behöver gå från att vara novis till expert. För det behöver de information, utbildning och stöd. Sedan 2009 har kommunerna en skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga oavsett om den närstående är långvarigt sjuk, äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder.

Stödet till anhöriga gäller hela familjen.

Stödet till anhöriga gäller hela familjen. Vi vet från aktuell forskning att för barn som har förälder med cancer påverkas deras skolgång, framtida studier och psykiska hälsa. Sedan 2011 har hälso- och sjukvården en skyldighet att beakta barns behov av information, råd och stöd.