Idag är det internationella Världscancerdagen som uppmärksammas runt om i världen. I Sverige arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium i Stockholm. Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.Katarina Johansson

Vi är glada över att sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) återigen medverkar för att samtala med oss om cancervården, liksom Cecilia Widegren, moderaternas socialpolitiska talesperson, Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare Life Science, Dag Larsson (S) och Mats Eriksson (M) ordförande respektive vice ordförande SKL:s Sjukvårdsdelegation, Daniel Forslund (L) Innovationslandstingsråd SLL samt en rad av professorer däribland Roger Henriksson, chef RCC Stockholm Gotland, Joakim Dillner, Karolinska Institutet samt Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd.

Deltar gör även många som arbetar inom cancervården, forskare, politiker och andra beslutsfattare och sist, men inte minst, patientföreträdare, närstående och allmänhet. Vi hälsar alla varmt välkomna och ser fram emot en intressant dag tillsammans.

Bättre cancervård

Det råder fortfarande stora ojämlikheter i cancervården. Dels vilka resurser som läggs på olika cancerformer, dels socioekonomiska-, köns- och geografiska skillnader.

Det råder fortfarande stora ojämlikheter i cancervården

I höstas granskade Nätverket mot cancer riksdagspartiernas budgetförslag och konstaterade att det saknas beredskap att hantera framtidens cancervård i riksdagspartiernas budgetförslag. På det stora hela saknas långsiktiga förslag och ett samlat grepp om hur cancervården ska finansieras när fler svenskar beräknas få cancer och leva längre med sin sjukdom.
Inför Världscancerdagen 2017 har Nätverket mot cancer skickat en enkät till samtliga riksdagspartier med frågor om viktiga områden som vi kommer att följa och driva fram till valet 2018.

Katarina Johansson
Ordförande Nätverket mot cancer

Fakta

Årets Cancernätverkare 2017 presenteras på Världscancerdagen

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare vid Världscancerdagen 2015. Utmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård.

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Allt vi gör syftar till att förbättra villkoren för människor som har eller har haft cancer och deras närstående. I dialog med beslutsfattare och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsförbund och alla cancerberörda www.natverketmotcancer.se