På Karolinska Huddinge finns Gastrocentrum med specialisering på sjukdomar i buken, bland annat cancer i bukspottkörteln, pancreascancer. En cancer som blivit allt vanligare och som det idag inte finns något sätt att stoppa när den brutit ut. Varför denna cancer ökar är oklart men rökning och snusning ökar riskerna och sjukdomen går ofta i arv.

Matthias Löhr är professor inom gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska Institutet och ansvarig inom Gastrocentrum i Huddinge. Han har mångårig erfarenhet av forskning om pancreascancer och ser möjligheter till bättre vård och att minska antalet som drabbas.

– En viktig förutsättning är närheten mellan alla inblandade vilket löser många problem. Det blir mindre krångligt, mindre formellt och effektivare för forskningen, patienten och vården, säger Matthias.

Förhindra utvecklingen av cancer

Han beskriver hur forskningen kring pancreascancer nu drivs i främst i två delar. Den ena handlar om att hitta vilka som kan drabbas och att, på olika vägar, stoppa sjukdomen innan den bryter ut. Den andra inriktas på ta fram bästa möjliga läkemedel.

– Det finns en signifikant ärftlighet i denna cancerform. Nu arbetar vi med ett stort projekt för att upptäcka markörer som visar på risker att få cancer. Hittar vi dessa så kan vi, genom operation, ofta förhindra att cancer bryter ut, förklarar Matthias.

Nu arbetar vi med ett stort projekt för att upptäcka markörer som visar på risker att få cancer

Ett annat projekt går under arbetsnamnet PePaCaKa, Personalized pancreascancer Karolinska. Där görs en genanalys av varje cancerpatients tumörvävnad. Arbetet går sedan ut på att, med hjälp av en evidensbaserad mjukvara, finna det läkemedel som ger bäst effekt med minst bieffekter för varje enskild patient.

– Det är ett stort projekt som inleds här i Huddinge men ska spridas till hela Sverige. Tack vare bidrag från familjen Kamprads stiftelse, Cancerfonden och Radiumhemmets forskarfond har vi möjlighet att göra detta viktiga arbete som vi annars inte skulle haft råd med. Det handlar om stora kostnader men det kommer leda till bättre och effektivare vård och minskat lidande för de patienter som drabbas, säger Matthias.

Hopp om att finna lösningen

Matthias beskriver också framsteg som kan leda till genombrott i forskningen. Bland annat hur vissa allergier, främst i luftvägarna, visat sig till viss del skydda mot cancer. Varför det är så försöker man nu finna svar på. Även genom immunterapi, att öka, aktivera och stärka immunceller har man uppnått intressanta resultat. Ännu så länge på teoretisk nivå men utvecklingen går snabbt framåt.

Vissa allergier har visat sig till viss del skydda mot cancer

– Det är viktigt att resurser och kunskaper fokuseras till en plats och att vi här har kopplingen från forskning till vård av pancreascancer i enlighet med den nya sjukhusorganisationen. Det är det bästa för patienten, vilket är det primära, men också för att vi förhoppningsvis ska finna lösningen på hur vi kan stoppa denna aggressiva form av cancer, avslutar Matthias.