– Med ökande antal cancerfall är det helt avgörande för oss som land att vi har en konkurrenskraftig och omfattande cancerforskning. Om inte forskningen gör framsteg så kommer kostnaderna för cancervården bli lavinartade, säger han.

Cancer orsaker ett stort mänskligt lidande både för de drabbade och anhöriga. I dag drabbas en av tre svenskar av cancer och i framtiden kommer denna andel öka. Väldigt få kan gå igenom ett helt liv utan att uppleva hur närstående drabbas. Det gör cancer till vår tids verkliga folksjukdom.

Cancerforskningen har gjort stora framsteg när det gäller vissa cancerformer. Inom dessa grupper har dödligheten minskat markant de senaste tio åren. Däremot har inte prognosen påverkats nämnvärt när det gäller andra cancer former. konstaterar Mikael Björnstedt.

Effektivt grundämne

I dagsläget bekostas den svenska akademiska cancerforskningen till allra största delen av privata donationer, fonder och stiftelser. Men Mikael Björnstedt vill att staten också skall bidra i betydligt större utsträckning och efterlyser statliga satsningar som ett komplement till de privata insamlingarna.

Mikael Björnstedt bedriver själv cancerforskning om selen, som är ett nytt angreppssätt mot cancer.  Selen är ett grundämne och förekommer naturligt i människokroppen.

Mikael Björnstedts team är pionjärer inom terapiforskning med selen och gruppen har publicerat den första systematiska fas-I studien för selen på cancerpatienter. De experimentella resultaten tyder på att selenföreningar bekämpar cancerceller mer effektivt än många etablerade cellgifter. Dock återstår mycket forskning innan selen kan användas i klinisk rutin.

– Det som gör selenföreningar så intressanta är att de har särskilt goda effekter på cytostatikaresistenta cancerceller. Ytterligare en fördel är att selen är ett naturligt ämne som inte bidrar till föroreningar som vissa andra läkemedel kan göra, säger Mikael Björnstedt.