Sougat Misra’s tilldelas årets Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris för sin nya metod som kan få stor betydelse för cancerbehandlingar framöver.

Utvecklat en process som kan hålla tumörvävnad vid liv under flera dagar.

- Det nya är att vi utvecklat en process som kan hålla tumörvävnad vid liv under flera dagar. Det innebär att vi kan testa olika kombinationer av mediciner för få reda på vilka som biter bäst på den specifika tumören. På det sättet säkerställer vi bästa möjliga effekt av varje enskild behandling, förklarar han.

Samma villkor som i kroppen

Själva tillvägagångssättet går till så att man tar fragment av tumören och får dessa att överleva i laboratoriemiljö under 4-7 dagar. Unikt för metoden är även att man får med både tumörvävnad och omgivande vävnad vilket skapar samma villkor i laboratoriet som där tumören satt inne i kroppen. Sougat MisraPå det viset får man även med samspelet mellan tumörcellerna och omkringliggande celler i reaktionen på olika mediciner, vilket påverkar medicinens effektivitet.

- Detta har inte gjorts tidigare och med den här metodiken kan vi individualisera cancerbehandlingen för varje enskild tumör.

Hittills har de utvecklat metoden för studier av cancer i bukspottskörteln (pancreas) och har nu inlett försök för bland annat levercancer och tjocktarmscancer.

Olika för olika cancertyper

- Varje vävnadstyp har sitt eget sätt att reagera, vilket innebär att exempelvis levervävnad fungerar annorlunda än vävnad i bukspottskörteln. Vi måste därför utveckla metoden att hålla tumörfragmenten vid liv specifikt för varje ny cancertyp vi vill använda metoden för.

En av fördelarna med den nya behandlingsmetoden är även att den inte innehåller djurförsök. Tester på djur visar på hur en medicin fungerar ”in vivo”, dvs inuti en levande kropp, med olika bieffekter etc. Men fortfarande kan tester på ett djur inte alls motsvara reaktionen i en människa.

- Forskningen som lett fram hit har verkligen varit ett teamarbete, alltifrån kirurgerna och sjuksköterskorna som plockar fragmenten från tumören, via patologer och forskare. Tillsammans har vi utvecklat metoden att hålla vävnaderna vid liv under så lång tid vilket skapat förutsättningarna för den nya metoden, avslutar Sougat Misra.

Foto: Christina Sandström