All forskning som bedrivits kring målinriktad, immunterapeutisk och personanpassad cancerbehandling de senaste åren resulterar i många nya läkemedel på marknaden, ungefär 90 nya om året och fler väntas.

– Det kommer att bli en ketchupeffekt där många nya läkemedel kommer att släppas samtidigt, säger Håkan Mellstedt, professor i onkologi på Karolinska Institutet.

Det kommer att bli en ketchupeffekt

Målinriktade läkemedel är anpassade för att angripa celler med den struktur som vävnaden på cancercellerna har och inget annat. Olika cancerformer har olika strukturer vilket kräver olika läkemedel. 

– Målinriktade läkemedel i kombination med immunonkologiska läkemedel är vad forskarna tror mest på just nu. Det har redan visat sig vara en effektiv behandling av en del cancerformer, berättar Håkan Mellstedt. 

Alla läkemedel passar inte heller alla patienter, även inom samma cancerdiagnos kan resultaten variera. En del av de faktorer som påverkar har man redan hittat men det är fortfarande en bra bit kvar innan varje patient kan få en helt skräddarsydd behandling. 

I framtiden kommer man kunna dela in patienterna i grupper och ge varje grupp en specifik behandling

– I framtiden kommer man kunna dela in patienterna i grupper och ge varje grupp en specifik behandling. På så sätt kommer patienterna behandlas rätt från början. Idag är testen för att gruppindela patienterna inte tillräckligt precisa även om vi kommit en bit på väg. Vi vet fortfarande inte exakt vilka markörer som avgör om en patient kommer svara på behandlingen eller inte, säger Håkan Mellstedt. 

Cancerceller har en tendens att komma tillbaka en tid efter avslutad behandling. Då är risken att cellerna har blivit resistenta mot det tidigare läkemedlet vilket gör att man behöver använda en annan sort i den nya behandlingen. 

– Vi måste ibland också acceptera att man inte botar all cancer utan att cancern övergår i en kronisk sjukdom man behandlar med bromsmedicin. Målet är att alla ska kunna leva ett fullgott liv även om man inte helt botat cancern, säger Håkan Mellstedt.