Siktet är också inställt på en aktienotering. Varje år diagnostiseras över 50 000 cancerfall i Sverige med en dödlighet på runt 20 000 fall per år.

Många hade kunnat räddas om tumören upptäckts i tid innan den börjat växa. Visionen är att genom ett enkelt blodprov hos en läkare kan hitta spår av cancern på ett så tidigt stadium att den kan behandlas utan någon risk för spridning och utan anledning till oro för patienten.

Ett steg på vägen mot denna vision är MedicWave Spectrolyzer som är en specialanpassad mjukvara för analys av biologiska data från masspektrometriinstrument. Forskningen använder i allt högre utsträckning masspektrometriteknologi för att hitta sjukdomar i ett tidigt skede genom att analysera kroppens proteiner och identifiera biomarkörer som visar förändringar i proteinerna.

Hitta sjukdomar i ett tidigt skede genom att analysera kroppens proteiner

Forskarvärlden menar att proteomiken, läran om vilka proteiner som finns i kroppens celler, kan bryta igenom den barriär som genforskningen stött på genom att på ett mycket tidigt stadium spåra potentiellt farliga sjukdomar som exempelvis cancer i olika former.

− Att analysera proteiner är dock en komplex utmaning då datamängderna är så omfattande att analysfasen blivit en flaskhals. MedicWaves automatiserade mjukvarutverktyg löser detta problem, säger bolagets vd Karl Hillgård.

Sex års utvecklingsarbete

Efter inledande utvecklingsarsbete i universitetsvärlden grundades Halmstadbaserade MedicWave 2005 av Tobias Persson och Michal Lysek för att färdigställa specialanpassad mjukvara för hantering av datamängderna från masspektrometriinstrument. Efter ytterligare sex års utveckling kunde bolagets programmerare presentera en färdig produkt som testats av forskare sedan 2012.

Analysprogram för olika typer av protein

Bolagets mjukvara går under namnet MedicWave Spectrolyzer och är en produktsvit med analysprogram för olika typer av protein och metabolikanalyser av data från olika typer av masspektrometriinstrument. Förutom cancerforskning används bolagets mjukvaruverktyg bland annat vid forskning rörande Alzheimers och multipel skleros.

Snabbt växande marknader

Masspektrometritekniken har revolutionerat proteomiken och medfört att bioinformatiken − dataanalys och utveckling av medicinsk mjukvara − idag är en fundamentalt viktig del inom proteomiken med enormt stora möjligheter.

− Utvecklingen går rekordsnabbt och masspektrometrin får ständigt nya användningsområden. Det finns ett snabbt växande behov av mjukvaror som kan hantera de tunga datamängder som utvinns. Här verkar MedicWave i den absoluta frontlinjen inom en nisch med mycket stor utvecklingspotential, säger Karl Hillgård.

Marknaden för MedicWaves produkter kan delas in i befintliga och potentiella delmarknader såsom molekylspektroskopi, masspektrometri, metabolomik, bioinformatik, proteomik och biomarkörmarknaden vilka tillsammans beräknas omsätta cirka 40 miljarder USD.

Flyttar upp i datamolnet

MedicWave har nu tagit det strategiska beslutet att flytta upp sina produkter i ”datamolnet” och erbjuda dem som en molntjänst.

Molntjänsten ger mer kapacitet för mindre pengar

− Fördelarna för oss och våra kunder är stora. Prestandamässigt förvandlar vi på det här sättet en vanlig enkel dator till en potentiell superdator och ger kunderna i princip obegränsad beräkningskraft. Alternativet för kunden är att köpa datorer för mångmiljonbelopp och anställda systemadministratörer för drift och underhåll. Genom att molntjänsten ger mer kapacitet för mindre pengar sänker vi tröskeln för köp hos kunderna avsevärt, framhåller Karl Hillgård.

För MedicWave betyder det att bolaget byter en större engångslicensintäkt, som kräver ett investeringsbeslut på hög nivå hos kunden, till något som mest kan liknas vid ett abonnemang, vilket är betydligt lättare att teckna sig för.

Pågående nyemission

Tillväxten för molntjänster är 50 % per år och många experter förutspår att all IT-hantering kommer att ligga i molnlösningar inom fem år.

− Anledningen till att vi inte är klara med att flytta produkterna till molnet är att vi varit underkapitaliserade. Den företrädesemission som vi nu genomför ger oss möjlighet att flytta våra mjukvaror till molnet, vilket är affärskritiskt för att kunna erbjuda våra kunder en affärsmodell som ligger i tiden, säger Karl Hillgård.

Fakta

  • Erbjudandet i sammandrag
  • Emissionsbelopp: 2,7 MSEK
  • Antal aktier i emissionen: 2 140 959
  • Teckningskurs: 1,25 kronor per aktie
  • Företrädesrätt: Varje tiotal (10) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Sista teckningsdag: 30 september 2016 + 5 bankdagar för teckning utan företräde.
  • Memorandum: www.medicwave.se eller www.eminova.se