Forskarna har lyckats identifiera unika genmutationer i varje enskild tumör som kan hjälpa läkemedlet att direkt hitta till tumören och få full verkan där.

– Det är en helt ny värld för behandlingar av spridd lungcancer som öppnat sig, och vi är ännu bara i början av den utvecklingen, förklarar Simon Ekman, läkare och forskare på Karolinska Institutet och Radiumhemmets Forskningsfonder.

 

Sjukdomar har banat vägen

 

Lungcancer, men även malignt melanom, har banat vägen i dessa genombrott, sjukdomar som tidigare bara har gått att behandla med cytostatika med blandade resultat. De nya målinriktade läkemedlen har ofta en bättre effekt samtidigt som biverkningarna som regel är betydligt mindre.

Man forskar även på hur olika behandlingsformer kan kombineras för bästa effekt. Man kan också växla mellan dem om patienten utvecklar resistens.

Det ser verkligen mycket lovande ut framöver.

– Det ser verkligen mycket lovande ut framöver. Som vi ser nu kommer ca 2/3 av all lungcancer att kunna behandlas med de nya läkemedlen, på sikt kanske upp till 100 procent, vilket ju är oerhört positivt.

Samtidigt konstaterar Simon Ekman att det förebyggande arbetet måste fortgå oförtrutet, som att minska andelen rökare exempelvis.