Lungcancer är stigmatiserande, men det är inte bara rökare som får det, menar Anna-Karin Eriksson från Lungcancerföreningen.

cigarett som bryts av- En av tio som får lungcancer har aldrig rökt och det kan vara lika kopplat till exempelvis radon från gamla bostäder och miljöförstöringar.

Lungcancerföreningen jobbar framförallt med två saker, att bevaka patienters intressen och att ge dem stöd. För att göra det så håller de sig alltid uppdaterade genom att vara med på många konferenser.

Vi är på gång, vi jobbar i medvind just nu.

- Vi är på gång, vi jobbar i medvind just nu. Vi vill också att forskningen kring småcellig lungcancer ska gå snabbare, säger Anna-Karin Eriksson.

Tidigare upptäckt hjälper

Det pratas mer om lungcancer idag, men den måste upptäckas tidigare. Det är nyckeln till överlevnad, menar Anna-Karin Eriksson.
- Screening på vårdcentralerna gör det lättare att upptäcka sjukdomen. Vi har fått standardiserat vårdförlopp, men det glappar fortfarande med primärvården. Idag lever bara femton procent fem år efter diagnosen, men cancerfonden har satsat och satt ljuset på lungcancer och det är vi såklart tacksamma för.

Foto: iStock