Målsättningen är att göra det lätt för vården att se vilka studier som finns samt att underlätta för cancerpatienter att anmäla sitt intresse för att delta i kliniska studier.Gunilla

– Cancerstudier i Sverige är ett register över aktuella kliniska cancerstudier med pågående rekrytering av patienter. Cancerpatienter som är intresserade av att delta i någon av studierna bör diskutera det med sin behandlande läkare säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan, RCC.

Det nybildade registret är ett resultat av den efterfrågan som finns från såväl patienter som vårdgivare kring att öka kännedomen om vilka cancerstudier som pågår. Via Cancerstudier i Sverige kan man lätt överblicka samtliga studier som i dagsläget rekryterar patienter, sorterat på diagnos och medverkande sjukhus.

– Det här registret är viktigt för att säkerställa att den svenska cancerforskningen tillgodoser sitt behov av deltagare till forskningsstudier. Studier visar att en stor andel av cancerpatienterna kan tänka sig att delta i en studie, men i dagsläget deltar mindre än tio procent. Vår målsättning är att Cancerstudier i Sverige ska bidra till att fler ges möjlighet att delta i en studie, säger Gunilla Gunnarsson.