Chip - ImmunoviaAtt upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium ökar chanserna att överleva markant. Nästa år räknar man med att testet kommer att finnas tillgängligt i vården.

Immunovia AB har som strategi att analysera information som finns i blodet med sin teknologi IMMrayTM som mäter tillståndet i immunsystemet. Informationen överförs till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar i ett tidigt stadium. Företaget är världsledande och har utvecklat ett blodbaserat test bestående av ett microchip med antikroppar som avslöjar cancer i bukspottkörteln redan i första stadiet.

Upptäcker förändringar

 – Proteinlandskapet i blodet, dvs immunsvaret mot sjukdom, förändras när man man blir sjuk som till exempel i bukspottkörtelcancer. Testet gör det möjligt att upptäcka de här förändringarna tidigt. Innan fanns det inte någon robust teknologi för detta, säger Mats Grahn som är vd för Immunovia.

Cancer i bukspottkörteln hör inte till de vanligaste cancersjukdomarna men ligger mycket högt i statistiken när det gäller dödlighet och har under förra året passerat bröstcancer avseende antalet avlidna per år.

Ökar chansen att överleva

– Bukspottkörtelcancer ger oftast inga eller bara diffusa symtom förrän i ett sent skede. I regel har det då gått så långt att det inte finns något att göra för patienten. Med vårt blodbaserade test skulle cancern upptäckas i ett stadium då det fortfarande går att operera. Av de som diagnostiseras i sena stadier tre till fyra överlever endast några procent. Men upp till 50% procent av de som opereras i stadium ett eller två överlever en femårsperiod. Och testet är tillförlitligt.

– Stora retrospektiva studier både i Europa och USA med blodprover från patienter som man vet har cancer och från patienter som inte är sjuka visar att vårt test hittar cancerfallen med 96 procents säkerhet.

Patienter med åldersdiabetes testas

Immunovia AB:s mål är att förbättra överlevnaden och öka livskvaliteten för både patienter och anhöriga. Nu pågår en kommersialisering av testet. Under en period kommer patienter med förhöjd risk att få bukspottkörtelcancer, som till exempel ärftlig benägenhet eller personer över 50 år som får sin första diabetesdiagnos att testas med jämna mellanrum eftersom man har sett ett tydligt samband mellan de båda sjukdomarna.

Hösten 2018 räknar man med att testet kommer att finnas tillgängligt i svensk sjukvård.

– Det känns väldigt bra. Under de år som vi har utvecklat testet så har jag arbetat nära de stödgrupper som finns för dem som drabbas av bukspottkörtelcancer. Jag har sett på nära håll hur sjukdomen påverkar familjer och vilken brutal upplevelse det är. Någon annan drivkraft behöver jag inte, avslutar Mats Grahn. 

www.immunovia.se

Foto: Immunovia