Många av de studier som görs idag är enbart kartläggningar av vilka mediciner som är farliga och kan orsaka sena komplikationer. Tyvärr finns det idag inte tillräcklig forskning kring sambandet mellan barncancer och hjärtproblem, därför har Barncancerfonden tillsammans med Hjärt- och lungfonden beslutat sig för att utlysa forskningsanslag för att driva denna forskning vidare.

Överlevnadsstatistiken har gått från 20 procents överlevnad till 80 procent.

– Varje år insjuknar drygt 300 barn i cancer. Överlevnadsstatistiken har gått från 20 procents överlevnad till 80 procent. Anledningen till detta är att vi bombarderar patienterna med kraftiga mediciner. Det har nu visat sig att i den här stora gruppen av barncanceröverlevare är det upp till 60 procent som drabbas av sena komplikationer av sin behandling, som hjärt- och kärlproblem. Det behövs mer forskning kring det här så att vi i framtiden ska kunna komma fram till skonsammare behandlingar som inte har denna negativa påverkan, förklarar Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

 

provrör

Det är upp till 60 procent som drabbas av sena komplikationer av sin behandling. Foto: Barncancerfonden/Charlotte Gawell
 

Inga men nästa mål

 

Målet för behandlingarna har alltid varit 100 procents överlevnad, men nu har fokus skiftat lite till komplikationer. Det är en skör balansgång att hitta skonsamma behandlingar samtidigt som man vill behålla den höga nivån på överlevnad.

Vi har bara börjat se sambanden, vi har inte alla svaren.

– Vi har bara börjat se sambanden, vi har inte alla svaren. Barncancer måste utrotas, men vi ska inte heller ha några men efter genomgången cancerbehandling.

I framtiden kommer vi, med hjälp av studier som pågår nu, ha en ganska klar bild över vilka mediciner som är själva orsaken till varför man får de här sena komplikationerna. Däremot så kommer det att dröja en tid innan vi kan få fram skonsammare behandlingar.

– För att kunna börja hitta alternativ måste man först veta vad orsaken är. Därför kommer man inte kunna frångå basbehandlingarna i form av strålning och cytostatika om ett bra tag framöver, men vi ser mycket hoppfullt på framtiden och nya, mindre skadliga, behandlingar.