Nyligen accepterades ytterligare ett abstract om AroCells produkt som kommer att presenteras på en vetenskaplig kongress i USA under våren. Kongressen (AARC – American Association for Cancer Research) har fokus på forskning inom cancer. Den aktuella studien visar att när AroCells produkt TK 210 ELISA kombineras med andra biomarkörer på prostatapatienter så förbättras noggranheten i testresultaten. Detta leder till att klinikerna får bättre information och kan fatta bättre beslut för hur patienterna kan behandlas, säger Jan Stålemark, VD på AroCell AB (publ). Vi har tidigare sett likande resultat i en studie som publicerades i Tumor Biology våren 2016 där TK 210 ELISA i kombination med en annan välkänd biomarkör inom bröstcancer, CA 15-3. Även den studien visar att kombinationen med TK 210 ELISA ökar känslighet och specifictet för att upptäcka patienter med tumörsjukdom.

AroCell följer den faställda kliniska utvecklingsplanen, och det är tillfredställande varje gång nya resultat kan presenteras

En enkel beskrivning av företagets produkt är att med hjälp av antikroppar fånga ett specifikt protein, TK 1, i ett vanligt blodprov från patienten. AroCell:s produkt TK 210 ELISA mäter hur mycket TK 1 protein som finns i blodet på patienten. Med hjälp av denna biomarkör identifieras patienter med hög cellomsättning. Resultaten så här långt i genomförda studier bekräftar ytterligare vår övertygelse om att vi kommer att fortsätta se liknande resultat i de studier som pågår och framtida studier där vår biomarkör TK 210 ELISA används. Jan Stålemark berättar att trenden är att det blir allt vanligare att kombinera olika biomarkörer för att få bättre precision i de kliniska besluten.

Han nämner också ytterligare en studie inom prostatacancer som pågår på Södersjukhuset i Stockholm. Den är en del i den kliniska utvecklingsplan som AroCell genomför i syfte att skaffa mer information och fler kliniska bevis för hur produkten TK 210 ELISA fungerar kliniskt och hur resultaten kan användas på bästa sätt för att förbättra patientvården. AroCell genomför också en nationell studie på tumörformen sarkom i Finland. Studien följer patienterna från diagnos till avslutad behandling. Vi undersöker i studierna hur TK 210 ELISA kan bidra till bättre uppföljning av patienterna.

Jan Stålemark konstaterar att det är ett mycket tidskrävande arbete att kliniskt validera produkter i vetenskapliga studier inom LifeScience men att det är viktigt ur ett patientsäkerhets perspektiv. Samtidigt säger han sig vara övertygad om att framgångar inom LifeScience blir mest lyckade när de är baserade på vetenskapligt beprövade produkter och metoder.