Stora framsteg inom läkemedelsforskningen har bidragit till att många patienter kan leva länge med sin sjukdom.

– Vi arbetar bland annat för att motverka fördomar kring lungcancer, exempelvis att alla som får lungcancer har sig själva att skylla eftersom de orsakat cancern genom att röka. Faktum är att lungcancer ofta drabbar människor som levt hälsosamt och aldrig rökt en enda cigarett i hela sitt liv, säger Tommy Björk, ordförande för Lungcancerförbundet Stödet.

Lungcancer drabbar ofta människor som levt hälsosamt och aldrig rökt

Han är själv lungcancerpatient sedan tretton år tillbaks och är därmed ett exempel på att man kan leva länge med sin sjukdom. Stödet har bland annat en jourlinje för lungcancerpatienter och arrangerar även föreläsningar samt bedriver opinionsbildande arbete kring sjukdomen.

– Lungcancerpatienter har tidigare varit styvmoderligt behandlade i sjukvården, men på senare år har situationen lyckligtvis förändrats. Allt mer forskningsresurser avsätts också till just lungcancer, vilket bland annat resulterat i en ny generation riktade terapier som gör att patienter kan ta en tablett varje morgon och därefter leva normalt med sin sjukdom. Immunoterapi är ett område som ger många lungcancerpatienter hopp, den stärker kroppens eget immunförsvar i kampen mot cancertumören, säger Tommy Björk.