En äldre storrökande man eller kvinna är den vanligaste bilden som kommer upp när lungcancer förs på tal och att de har sig själva att skylla. Idag ser det inte ut så utan alltfler yngre drabbas utan synbar orsak.

Obotlig cancer

Michelle Warren, 48 år gick till läkare för huvudvärk och blev ordinerad lugnande tabletter. Efter noggranna undersökningar hittades metastaser i hjärnan och en modersvulst i lungorna. Efter två hjärnoperationer och ett antal cellgiftsbehandlingar kom en hård dom, obotlig cancer.

– Med hjälp av bromsmediciner kan jag leva ett normalt liv med arbete och barn. Men jag vet att jag aldrig kommer att bli frisk, säger Michelle Warren, som lever som tidigare vad gäller diet men tagit bort socker i sin kost.

Idag är lungcancer procentuellt den dödligaste cancerformen. Trots det ger Cancerfonden inte mer än tre procent till forskning om lungcancer.

Ändra synen på lungcancer

Föreningen Stödet arbetar bland annat med att påverka beslutsfattare att öka resurserna till nya mediciner.

– Vi vill också tala om att det är gruppen unga människor som ökar och att det behövs mer forskning om lungcancer. Jag vill leva och kunna följa mina barn och barnbarn.