Drygt hälften av de som drabbas är över sjuttio men prostatacancer förekommer även i lägre åldrar. För patienter som drabbats av prostatacancer finns flera effektiva behandlingsalternativ. En anledning till att fler prostatacancerfall identifieras är det faktum att fler män genomgår PSA-undersökningar. Män som har förhöjda värden i blodet av PSA, prostataspecifikt, kan löpa en ökad risk för att drabbas av prostatacancer.

Fördel med tidig upptäckt

– Eftersom prostatacancertumörer oftast växer mycket långsamt i de tidiga stadierna av sjukdomen hinner cancern inte alltid bli allvarlig innan de avlider av andra orsaker. En relativt stor andel av de äldre män som har prostatacancer i dess tidiga form har inte ens upptäckt sjukdomen. För den här kategorin män kan det vara en stor fördel att slippa de biverkningar som en operation kan medföra, säger Michael Häggman, överläkare i urologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som opererat prostatacancerpatienter i drygt tjugofem år.

Eftersom slutmuskeln kring urinrörets övre del ligger just nedanför prostatan medför det en viss inkontinensrisk att operera bort prostatakörteln. Operationen kan även påverka erektionsförmågan, i synnerhet för patienter som är äldre än sjuttio år. Enligt Michael Häggman drabbas drygt tio procent av prostatacancerpatienterna som genomgår en operation av inkontinens.

En relativt stor andel av de äldre män som har prostatacancer i dess tidiga form har inte ens upptäckt sjukdomen

– Det är alltid en avvägning om en patient med prostatacancer ska opereras eller inte. Operationen kan självklart lindra patientens besvär, men kan samtidigt leda till biverkningar. För prostatacancerpatienter i tidiga stadier ordineras därför ofta aktiv monitorering, vilket innebär att de genomgår PSA- prover två gånger per år samt att man regelbundet tar vävnadsprover från prostata för att kunna följa sjukdomsförloppet. Ett problem är att metoderna för att regelbundet följa prostatacancerpatienter relativt trubbiga. Nu prövas dock magnetkameraundersökningar på vissa håll. Det innebär en förbättring för patienten eftersom det är en icke-invasiv undersökning, säger Michel Häggman.

Vad är bäst; öppen, laparoskopisk eller robotassisterad radikal prostatektomi?

– Detta är meningslösa frågor som ställs. Den centrala och viktiga frågan borde vara, vem som opererar mig, säger Eugen Wang.

Fler män genomgår screening

När han började arbeta med prostatacancerpatienter för tjugofem år sedan identifierades drygt 5000 fall per år. Numera har siffran fördubblats. Varje år diagnostiseras närmare 10 000 män med prostatacancer.

– Ökningen beror i första hand på att fler män genomgår screening och PSA-prover, vilket gör att fler prostatacancerfall kan upptäckas. Däremot har sjukdomen inte blivit vanligare procentuellt sett, säger Michael Häggman.

Varje år diagnostiseras närmare 10 000 män med prostatacancer

Han rekommenderar män som har en manlig släkting med prostatacancer att genomgå ett PSA-test vid 45 års ålder. Individer vars nära släktingar har prostatacancer löper dubbelt så hög risk för att få prostatacancer jämfört med genomsnittsmannen. Prostatacancerpatienter opereras med flera olika kirurgiska metoder; öppen kirurgi, titthålskirurgi och robotkirurgi.

– Våra erfarenheter av titthålskirurgi är mycket positiva. Titthålskirurgi är dessutom en kostnadseffektivare metod jämfört med öppen kirurgi och robotkirurgi. Viktigast av allt är den opererande kirurgens kompetens och erfarenhet av just prostatacanceroperationer, säger Eugen Wang, specialist- läkare inom urologi och andrologi vid Centrum för andrologi och urologi och en av de främsta specialisterna i Sverige på titthålsoperationer vid prostatacancer, säger Michael Häggman.

Undersök dig i tid

Prostatacancer är ett stort hälsoproblem, speciellt i Skandinavien, där sjukdomar står för 5 procent av alla dödsfall i Sverige. Endast tidigt upptäckt prostatacancer är botbar med operation eller strålning. Det är därför PCA- undersökningar är så viktiga, säger Eugen Wang.

Han påminner om vikten av att erbjuda prostatacancerpatienter ett långsiktigt vårdprogram som både inkluderar kirurgi eller aktiv monitorering, rehabilitering och eftervård.