Varje år dör upp till 1000 svenskar i cancer orsakad av alkohol där vanliga cancerformer är bröst-, tjock- och ändtarmscancer. Det framkommer i rapporten Alkoholen och samhället sammanställd av Svenska Läkaresällskapet SLS, IOGT-NTO och forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet.

– Det är inte bara högkonsumenter som löper risk att drabbas av cancer - redan vid ett glas ökar risken som sedan tilltar med antal glas. Faktum är att närmare 30 procent av de cancerfall som alkoholen orsakar i Sverige beror på måttlig eller låg alkoholkonsumtion, säger Stefan Lindgren, ordförande för Svenska läkaresällskapet och fortsätter:

– Ur cancersynpunkt finns ingen riskfri alkoholkonsumtion.

Näst största riskfaktorn

Alkohol utgör den näst största riskfaktorn för cancer efter tobak, och antalet alkoholrelaterade dödsfall i cancer ökar i Sverige. En förklarande orsak är att vi i dag har en högre alkoholkonsumtion än vi hade för 20 år sedan. En annan är just att kunskapen om riskerna är bristfällig.

Svenskar har låg kunskap om kopplingen mellan cancer och alkohol

– Svenskar har låg kunskap om kopplingen mellan cancer och alkohol, och detta trots att sambandet mellan alkoholintag och cancer länge varit känt. Även sjukvårdspersonalens kunskap brister.

Stefan Lindgren säger att det är allvarligt ur ett folkhälsoperspektiv att kunskapen är så låg, och att inte sjukvården har kompetens nog att informera samhället är allvarligt.

– Sjukvården har mycket förtroendekapital att förlora på att inte informationen är korrekt, säger han.

Upp till var och en

Den etablerade rekommendationen nio respektive 14 standardglas per vecka för kvinnor och män är inte belagt med vetenskapliga bevis. För många svenskar är dock alkohol likställt med socialt umgänge och det kan därför vara svårt att ta till sig att ens det enstaka röda glaset vin inte är så nyttigt trots allt.

– Vad forskningen presenterar är det medicinska perspektivet och där kan vi med all säkerhet säga att det inte finns någon riskfri alkoholkonsumtion. Sedan är det upp till var och en att påverka sina livsvanor, där motion och bra kost visar tydliga samband med ett friskt liv, avslutar Stefan Lindgren.