Bo Karlsson Varje år dör därför 300 personer som man räknat med att kunna rädda genom screeningen.

- Väntetiden på koloskopi i Örebro län är ett år. Vad är det för vits med screening om man ändå hinner dö i väntan på behandling? Det säger Bo Karlsson, förbundsordförande i ILCO, Tarm- Uro- och stomiförbundet.

Den tredje vanligaste cancerformen i Sverige

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och överlevnaden är ca 65 procent, vilket även gör sjukdomen till den näst dödligaste cancerformen. Därför finns det mycket att vinna på att genomföra screening, det vill säga ett prov där alla över en viss ålder undersöks.

- Prognosen vid tidig upptäckt är mycket god vilket innebär att de 300 dödsfallen hade kunnat undvikas, berättar Bo Karlsson. Testet är också relativt enkelt att genomföra. Man skickar bara in ett avföringsprov som vid positivt svar följs upp med koloskopi.

Utrymme för förbättring

I ett Europeiskt perspektiv överlever mellan 80 och 90 procent av de som drabbas av tarmcancer, att jämföra med 65 procent i Sverige.

Idag är det bara de som bor i Stockholm och på Gotland som har tillgång till screening för tarmcancer. Socialstyrelsen tog redan 2013 beslut om att screening skulle införas i hela landet, men på de flesta håll ligger detta långt borta. I ett Europeiskt perspektiv överlever mellan 80 och 90 procent av de som drabbas av tarmcancer, att jämföra med 65 procent i Sverige. Frånvaron av screening är en orsak, en annan är att vården hade kunnat vara bättre. Bland annat använder man, till skillnad från bröstcancervården, inte biomarkörer fullt ut, för att ge patienten rätt medicin vid diagnos.

Börjat krypa ner i åldrarna

Tarmcancer drabbar i första hand personer över sextio, men sjukdomen har börjat krypa ner i åldrarna.

- I USA har det enligt en ny undersökning, skett en stor ökning i åldrarna 40 - 60 år och vi brukar ju följa i USAs spår, säger Bo Karlsson. Vi har också märkt i ILCO, att vi får allt fler unga personer som drabbats av tarmcancer redan i 40-årsåldern. Regering och socialstyrelse måste börja peka med hela handen. Sedan beslutet om allmän screening togs 2013 har 1500 liv gått förlorade. Vi kan inte vänta längre.

Foto: Privat