Owe Persson– Den ena gäller det förebyggande arbetet. Idag erbjuds flickor HPV-vaccin men inte pojkar, säger Owe Persson som är förbundets ordförande.

– Det är en viktig fråga. I Norge vaccineras även pojkar. Om även pojkar vaccinerades så skulle cancerfallen i mun, huvud och halsregionen minska kraftigt. Vaccinet har även visat sig ha en positiv effekt när det gäller prostatacancer.

"Inte ens i närheten av en rättvis tandvård"

Den andra stora frågan just nu är tandvården. Den som drabbas av cancer i området mun och hals får ofta svåra strålskador vilket förstör slemhinnorna i munnen, ökar kariesangreppen och luckrar upp käkbenet så att det plötsligt kan gå av. Dessutom måste kariesangripna tänder dras ut innan behandling påbörjas och den som vill ha nya tänder när behandlingen är över får stå för tandvårdskostnaderna själv, berättar Owe Persson.

– Själv går jag till tandhygienisten en gång i månaden. Det blir mycket pengar på ett år. Vi vill att det ska vara lika tandvård över hela landet och att det ska ingå i högkostandsskyddet. Alla vill ha fina tänder men än är vi inte ens i närheten av en rättvis tandvård, avslutar Owe Persson.