Hittills har tjocktarmscancerpatienter i stor utsträckning behandlats med öppen kirurgi, vilket innebär att man måste öppna buken med stora snitt för att operera bort cancertumörer och metastaser. Detta innebär ett stort fysiskt trauma för patienten, stark smärta och långa vårdtider efter kirurgi.Fredrik

I Sverige har utvecklingen släpat efter

Ungefär 20 procent av de kirurgiska ingrepp som genomförs på patienter med kolorektal cancer genomförs i dagsläget med minimal-invasiva tekniker i Sverige. Med hjälp av titthålskirurgi och robotkirurgi kan det kirurgiska ingreppet minimeras. I många andra länder behandlas en betydligt större andel tjocktarmscancerpatienter med minimalinvasiva tekniker, men i Sverige har utvecklingen släpat efter.

– Metoden anses vara tekniskt krävande och genomförs i dagsläget i tillräcklig omfattning endast på ett fåtal svenska sjukhus, säger Ulf Gustafsson, överläkare på Danderyds sjukhus.

Minimal-invasiv kirurgi möjliggör effektiv leverablationRichard

Danderyds sjukhus ambition är att befinna sig i frontlinjen vad gäller forskning och utveckling vilket bland annat omfattar tillämpning av titthålskirurgi och robotkirurgi.

Effektiva och skonsamma behandlingsformer även för patienter med metastaser i exempelvis levern

För tumörer som är mer avancerade finns det risk för metastaser till bland annat levern. Detta innebar tidigare att det inte gick att bota patienterna. Vid sidan av stor levermetastaskirurgi har leverablation gjort att överlevnadsfaktorn har ökat till 30-50%.

– Leverablation är en kirurgisk metod som  avlägsnar metastaser i levern genom att förstöra tumörvävnaden med värme och elektricitet. . Leverablation fungerar ofta som ett komplement till cellgiftsbehandling och tekniken för att rätt hitta och träffa metastaserna i levern utvecklas genom pågående forskningsprojekt.Ulf

Större ytliga tumörer avlägsnas med dagkirurgiskt ingrepp

Förstadier till cancer och ytlig cancer kan med en ny metod, Endoskopisk Submukosal Dissektion (ESD) avlägsnas säkert med endoskopi, dvs från tarmens insida. Metoden utförs endast på ett fåtal centra i Sverige, men ambitionen är att sprida både den här och andra minimal-invasiva kirurgiska metoder till andra sjukhus i landet. Det innebär i förlängningen att fler tjocktarmscancerpatienter får tillgång till den här effektiva och skonsamma typen av ingrepp.

Effektiva och skonsamma ingrepp

– Minimal-invasivt avlägsnande av ytliga tumörer genomförs som dagkirurgi, vilket innebär att patienten kan gå hem samma dag. Operationen medför inte heller något ingrepp på själva tarmen. Ingreppet medför mindre smärta, snabbare återhämtning och snabbare återgång till vardagen säger Richard Marsk, kirurg med inriktning på endoskopisk behandling av tumörer i tjocktarmen