Det är alltid bra att sluta röka men vid ett cancerbesked är det extra viktigt då rökare har försämrad förmåga att läka.

– Man kan få stöd både inför och under cancerbehandlingen eller under rehabiliteringen. Det kan vara stressande att få en cancerdiagnos vilket kan göra det svårt att sluta röka på en gång. Därför erbjuds specialiserad hjälp även efter cancerbehandlingen, säger Ásgeir R. Helgason, docent i psykologi vid Karolinska institutet och medgrundare av Sluta Röka-linjen.

Stöd från flera håll ger bäst effekt

Störst chans att klara av att sluta röka har patienten om både cancervården och Sluta Röka-linjen ger stöd åt patienten. Det har visat sig att kombinationen av stöd från flera håll ger bäst effekt.

– Stödet från cancervården är väldigt viktigt! Om kontaktsjuksköterskan följer upp patienten regelbundet och som minst frågar hur det går med rökavvänjningen ökar patientens chanser att bli rökfria, fortsätter Ásgeir.

Sedan linjen startade år 1998 har 100 000 personer varit i kontakt med Sluta Röka-linjen. Stödet bygger på evidensbaserade metoder. I början blev drygr 30 % av de som fick stöd rökfria men idag har man förfinat metoderna och drygt  40 % blir rökfria efter hjälp och stöd från Sluta Röka-linjen. För vissa patientgrupper är resultaten ännu bättre. 

– Om du funderar på att sluta röka kan du börja med att kontakta Sluta Röka-linjen, man kan vara anonym. avslutar Ásgeir.

*Foto: Karolinska Institutet