På Vidarkliniken i Järna kombineras antroposofisk och traditionell medicin, vilket visat sig vara effektivt.

– Grunden för den antroposofiska vården är ett fokus på hela människan, före, under och efter sjukdomen. I den antroposofiska medicinen ser man det som sker på cellnivå som en följd av funktionsstörningar i hela människan. Cancer betraktas som en flerdimensionell sjukdom, där hela människan är involverad, säger Sven Meenen, läkare vid Vidarkliniken i Järna.

Fokus på hela människan, före, under och efter sjukdomen

Många cancerpatienter känner ett stort behov av att vila och bygga upp sitt immunförsvar efter avslutad cancerbehandling. En antroposofisk cancerrehabilitering innebär att mycket fokus läggs på behandling som ha en närande och stödjande fysisk och själslig effekt på individen. Antroposofiska läkemedel, som baseras på naturliga substanser, kombineras ofta med samtalsterapi, rörelseterapi och olika former av utvärtes behandling.

– I samband med cancerrehabilitering är patienten i stort behov av en aktiv individanpassad rehabiliteringsplan. Den antroposofiska vården omfattar områden som den traditionella sjukvården inte berör, exempelvis vikten av att bygga upp ett starkt immunförsvar som kan bidra till att förebygga framtida tumörbildning, säger Sven Meenen.