Ludwig Institute for Cancer Research grundades 1971 som en ideell organisation av miljardären Daniel K Ludwig. Sedan 1986 har verksamheten vid Ludwiginstitutet för cancerforskning pågått i Uppsala under ledning av Carl-Henrik Heldin, professor i molekylärbiologi vid Uppsala universitet. I dag har man 40 anställda.

En viktig forskningsinriktning sedan 30 år tillbaka är att studera störningar i signalmekanismerna hos cancercellen.

− Vi undersöker vilka molekylära förändringar som sker när den utvecklas till cancercell, säger Carl-Henrik Heldin. Vi har fått en ganska bra bild av vilka mekanismer det är, och försöker nu använda kunskaperna kring vad som skiljer en cancercell från en vanlig cell för att specifikt komma åt dessa.

Signalvägar nyckeln

Cancer uppstår genom mutationer i DNA:t som drabbar gener som styr cellens tillväxt och överlevnad.

− Vi har kartlagt cancercellernas signalvägar och har hittat exempel på att cancerceller har vissa signaltransduktionsvägar överaktiva. Hämning av dessa vägar skulle kunna bota cancer, eller åtminstone bidra till en längre överlevnad.

Varje cancer är unik och har störningar i olika signalvägar

Carl-Henrik Heldin poängterar att man har lång väg att gå, och att denna behandlingsmetod är komplicerad eftersom man måste förstå exakt vilken hämmare man ska ge. Varje cancer är unik och har störningar i olika signalvägar. Selektiva och biverkningsfria metoder är med andra ord fortfarande komplicerade och förenade med hög kostnad. Stor potential finns inom så kallad kombinationsterapi, ett begrepp som blir allt vanligare.

− De tre traditionella benen av cancerbehandling innefattar kirurgi, strålning och kemoterapi. Man har lärt sig använda dessa tre allt mer sofistikerat, och resultaten har förbättrats. Men det är sannolikt att vi i framtiden kommer se en kombination av dessa tre metoder tillsammans med immunterapi och hämmare av signaltransduktionsvägar, avslutar Carl-Henrik Heldin.