Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt, men vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering. I CancerRehabFondens nya kampanj ”När ärren bleknat finns såren kvar” vill organisationen belysa de själsliga ärr som cancer lämnar och göra allmänheten uppmärksam på behovet av cancerrehabilitering.  

De fysiska ärren blir även en symbol för de själsliga ärren

I kampanjen medverkar fyra personer som själva haft cancer och som även har tillfrisknat och kommit tillbaka till livet. På bild och i film visar de upp de ärr som cancern har lämnat. De fysiska ärren blir även en symbol för de själsliga ärren. Många cancerdrabbade har uttryckt sin uppskattning över att kampanjen belyser den psykiska påfrestning som cancer innebär.

– I takt med att allt fler överlever cancer ökar även behovet av cancerrehabilitering. I vår kampanj visar vi hur verkligheten ser ut idag i Sverige – det finns en stor grupp människor som lever med fysiska och känslomässiga ärr efter cancer. Många behöver hjälp och stöd för att komma tillbaka till livet och det är därför vårt arbete är så viktigt, säger Eva Hansen, generalsekreterare på CancerRehabFonden.