Det ökar sannolikheten att bota och skonsamt behandla alla typer av cancer.

– Ju tidigare man kan upptäcka tecken på cancer, desto bättre är förutsättningarna att bota den. 97 procent av alla läppcancerfall som upptäcks på ett tidigt stadium kan exempelvis botas. Många upplever det som en trygghet och en investering i den egna hälsan att regelbundet genomgå magnetkamerascanning för att kunna identifiera tidiga tecken på cancer, säger Jörgen Boëthius, neurokirurg och grundare av läkarmottagningen Vegatus, som specialiserat sig på olika typer av hälsoundersökningar.

Sannolikheten ökar att fler cancerpatienter kan överleva sin sjukdom

När en tumör identifieras på ett tidigt stadium räcker det ofta med lokal strålbehandling eller en enklare operation för att avlägsna tumören. Om tumören däremot hunnit utvecklas under en längre period krävs ofta cellgifter och strålbehandling över stora delar av kroppen.

– Om fler väljer att magnetkamerascanna hela sin kropp med jämna mellanrum ökar sannolikheten att fler cancerpatienter kan överleva sin sjukdom och dessutom behandlas på ett skonsamt och effektivt vis, säger Jörgen Boëthius.