En del utvecklar lymfödem upp till 20 år efter att de behandlats för bröstcancer. Lymfödem efter gynekologisk cancer är också vanligt och 5 -40% drabbas enligt olika internationella studier.Margareta Haag

Svenska Ödemförbundet verkar för riskutvärdering av lymfödem. Kroppsdelen bör mätas och jämföras med den friska kroppsdelen kontinuerligt inför operation, under och efter behandling och upp till några år efter behandling. Detta bör göras med perometer och bioImpedans eller annan metod som ger korrekta objektiva resultat och kan visa på lymfödem innan svullnad uppstår.

70-80% av patienterna med lymfödem kan klara sig med lymfterapeutstödd egenvård. Om man har lärt sig lymfsystemets anatomi och fysiologi och lärt sig sitt lymfsystems ”ups and downs”, har accepterat sin ”nya” kropp, utövar djupandning, träning/motion och själv-manuellt lymfdränage, håller sin vikt, klarar av sin kompression och utvecklat sina egna metoder som ökar lymfsystemets motorik känner man sig bättre och höjer sin egen livskvalitet.

Lymfödem försämras om man drabbas av rosfeber; en vanlig komplikation. Patienten behöver inta antibiotika snarast för att undvika ytterligare komplikationer och eventuell blodförgiftn

Margareta Haag,
ordförande
Svenska Ödemförbundet