Det är viktigt att vara uppmärksam på onaturlig svullnad efter operation eller strålning vilket kan vara ett tecken på lymfödem. Svullnaden orsakas av kronisk underfunktion i lymfsystemet som resulterar i att vätska och slaggämnen stannar kvar i en kroppsdel och kan leda till smärta, fibros som övergår till fett och rosfeber.

– Ju tidigare man upptäcker lymfödem ju lättare är det att behandla med rätt egenvård, säger Margareta Haag, ordförande för Svenska Ödemförbundet.

Idag behandlas de flesta endast med kompressionsstrumpor men man kan göra mycket mer själv med hjälp av egenvård som stimulerar lymfsystemet. 

Det är många patienter som inte uppmärksammar sin svullnad i tid

– Med hjälp av en lymfterapeut kan man lära sig att djupandas och massera sin kropp rätt från topp till tå för att öka motoriken i lymfsystemet, berättar Margareta. Det är viktigt att stå på sig och be om att få träffa en lymfterapeut om man får en lymfödemdiagnos, det prioriteras inte inom primärvården idag. 

Eftersom det ofta inte ges någon information före en operation eller strålbehandling om lymfödem är det många patienter som inte uppmärksammar sin svullnad i tid.

– Det måste utvecklas ett bättre vårdsystem så att lymfödem uppmärksammas tidigare. Dessutom måste det bli enklare att tillgodogöra sig informationen om egenvården, avslutar Margareta.