Det konstaterar Siv Schalin som är vd för Docrates Cancersjukhus. De satsar mycket på att tidigt ta in nya teknologier och behandlingsformer som kan innebära kostnadsbesparingar på sikt och minskade risker och bieffekter för patienterna.Siv

– Vi har exempelvis börjat använda STHLM3, en testmetod för diagnostik av prostatacancer som gör att vi kan undvika biopsier, vilka kan medföra vissa risker för patienten, berättar hon.

Ett annat exempel är att Docrates varit med i utvecklingsprojekt och klinisk prövning inom immunonkologi sedan 2007. Immunonkologi innebär att man aktiverar patientens eget immunförsvar vid behandling av olika typer av tumörer.

I Docrates vårdfilosofi ingår även att en patient snabbt ska komma in i vårdsystemet. Inom 1-2 dagar får man en läkartid, diagnos och behandlingplan görs inom en vecka och därefter sätter behandlingen genast igång.

– Varje patient får också sitt eget vårdteam, en läkare och en sjuksköterska, som följer patienten genom hela behandlingen, vilket ger stor trygghet, berättar Siv Schalin.

Genom EU:s direktiv för patientrörlighet kan EU-medborgare välja fritt mellan olika sjukhus. Det egna landstinget betalar den del av kostnaden som motsvarar vården på hemmaplan.

– Sedan direktivet trädde i kraft ser vi en märkbar ökning av patienter från Sverige, avslutar hon.