Det är en stor, stor skandal, sa Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till media.

Jag har medverkat i utredningen ”Fallet Macchiarini - utedning av luftstrupstransplatationer på Karolinska Universitetssjukhuset”. Utredningen leddes av professor Kjell Asplund, ordförande Smer -Statens medicinetiska råd, och gav svidande kritik på flera punkter *. Det var många brister som framkom och vi har gett Karolinska Universitetssjukhuset, inte mindre är 27 rekommendationer om förbättringar. Nu måste det bli krafttag och snabbt insatta åtgärder – för patienterna och deras trygghet skull. Nätverket mot cancer kommer att följa och granska utvecklingen.

Patienterna var rädda att döKatarina

Patienterna som deltog i forskningen gjorde det för att de var rädda att dö. Det är ett högst mänskligt beslut att ta chansen och tacka ja till att delta i ett forskningsprojekt med en ny operationsmetod men det borde finnas någon som hjälper patienten att tänka ett varv till. Är detta verkligen bästa alternativet? Vad händer om operationen misslyckas? Man måste få diskutera igenom förslaget med ytterligare en specialist, men inte med den som ska genomföra operationen för den personen har redan sagt sitt.

Dina patienträttigheter – Vårdgivarens skyldigheter

Grunden i det svenska välfärdssystemet i vård och omsorg vilar inte på någon rättighetslag för medborgaren. Vårdgivare har däremot en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla tjänster till medborgarna. Den ”nya patientlagen” som hyllas av många beslutsfattare, och som infördes 2015, ger inga möjligheter att utkräva juridiska sanktioner mot någon ansvarig när allvarliga fel begås inom sjukvården, vilket finns i många andra länder i EU.

Svenska patienter saknar juridiska rättigheter – inför en patienträttighetslag så att sanktioner kan utfärdas vid allvarliga fel

Det anser Nätverket mot cancer med anledning av utredningen av Paolo Macchiarinis transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Nätverket mot cancers grundläggande idé är att patienternas krav på hälso – och sjukvården ska vara juridiskt utkrävbara genom en ”Patienträttslagstiftning”. Patientlagen är en frisering av hälso- och sjukvårdslagen – en 30 år gammal ramlag som befäst och förstärkt orättvisorna för oss patienter.

* På sll.se finns hela utredningen:
http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/08/Utredning-om-luftstrupsoperationer-vid-Karolinska-Universitetssjukhuset-klar1/

Nätverket mot cancer

...är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Allt vi gör syftar till att förbättra villkoren för människor som har eller har haft cancer och deras närstående. I dialogen med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsförbund och drygt 27 000 individmedlemmar.

www.natverketmotcancer.se

Katarina Johansson
Ordförande Nätverket mot cancer

Fakta

För alla cancerberörda

Det är vi som är Nätverket mot cancer; Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, ILCO tarm- uro- och stomiförbundet, Cancerföreningen Palema, Lungcancerförbundet Stödet, Mag- och tarmförbundet, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen, Svenska hjärntumörföreningen och Svenska Ödemförbundet. Dessutom ingår 5 lokala bröstcancerföreningar samt Mun- och halscancerföreningen Stockholm.

Vill ni vara med?
Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna till samarbetet inom Nätverket mot cancer.

Säg JA till jämlik cancervård nu!
Stöd Nätverket mot cancer i kampen för alla cancerberörda. Bli stödmedlem.www.natverketmotcancer.se

Ge en gåva!
Du kan stödja Nätverket mot cancer genom donationer och minnesgåvor till Nätverket mot cancers verksamhet. Betala gärna via Swish (nummer 1234204947) eller till vårt bankgiro (nummer: 513-4697). Skriv ”gåva” under meddelande. Genom att uppge dina kontaktuppgifter, och gärna även e-postadress, ger du oss möjlighet att kunna tacka.