Varje år drabbas drygt 1 200 personer i Sverige av njurcancer och var femte patient har vid diagnos en metastaserande sjukdom, dvs tumören har spritt sig till övriga organ. Det innebär att det blir svårt att avlägsna allt med enbart kirurgi. Sedan ett tiotal år används läkemedel som blockerar olika signalsystem i celler, så kallad målsökande behandling. Genom att läkemedlen ”skräddarsys” för att attackera ämnen som är avvikande, eller finns i ökat antal i cancercellen jämfört med normala celler, ökar chansen för att behandlingen ska vara effektiv och samtidigt ha begränsade biverkningar. Dessa har ofta en bromsande effekt på njurcancer och ger en hämning av tumörcellernas tillväxt och blodkärlsförsörjning.

Ipsen förstärker nu sin portfölj med en ny målsökande behandling av metastaserande njurcellscancer. Den nya behandlingen har genom att blockera flera viktiga signalsystem i cancercellerna hittills uppnått mycket lovande resultat. En förhoppning är att denna verkningsmekanism skall kunna överbrygga läkemedelsresistens som uppstått vid tidigare behandling.  

Ökat fokus på onkologi

Ipsen är ett franskt företag med närmare 5000 medarbetare över hela världen. Ipsen har tre huvudsakliga områden, onkologi, neurologi och endokrinologi. Fokus för verksamheten är framöver på onkologi. Nordenkontoret är beläget i Kista med ca 40 medarbetare, och de blir allt fler.

- Ipsen bygger nu vidare med fler medarbetare inom onkologi. Som företag ser vi en stor tillväxt just nu, vi ökade med 19 procent under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2016, berättar Joachim Handin, Nordic Business Unit Director Oncology på Ipsen.

Utvecklingen av olika substanser inom onkologi fortsätter och flera studier inom olika cancerformer pågår.

Inom området endokrinologi är Ipsen ledande och även här sker en intensiv läkemedelsutveckling. Flera nya substanser prövas nu och förhoppningsvis kommer någon eller några av dessa kunna göras tillgängliga för behandlande läkare och deras patienter.

- Att få arbeta med läkemedelsutveckling och förhoppningsvis därmed kunna förse behandlande läkare med fler effektiva verktyg till gagn för drabbade patienter är ett privilegium, avslutar Peter Myrenfors.