Immunterapi är en ny behandlingsstrategi och den amerikanska tidningen Science har utnämnt det till årets genombrott inom cancerforskning. Med dessa läkemedel, oftast antikroppar, kan man angripa cancercellerna och hålla dem under kontroll med hjälp av kroppens eget immunsystem.

– Detta är en målsökande behandling som kommer att få stor betydelse för ett flertal cancersjukdomar. Forskare tror att cirka 60 procent av all cancerbehandling i framtiden kommer innehålla någon form av immunterapi, säger onkologen Håkan Mellstedt.

Stora framgångar har noterats mot svårbehandlade cancerformer

Andra målsökande behandlingar är utveckling av små kemiska molekyler, läkemedel som kan tas som till exempel tabletter. Kronisk myeloisk leukemi är en sjukdom som drabbar cirka 125 personer per år. Med sådana tabletter kan man hålla sjukdomar helt under kontroll med regelbunden medicinering. Patienten lever med sin sjukdom utan några direkta besvär.

Ett stort antal antikroppar och små kemiska molekyler har revolutionerat behandlingsmöjligheterna. Stora framgångar har noterats mot svårbehandlade cancerformer som blodcancer, njurcancer, lungcancer och melanom.

– Många svårt sjuka patienter svarar mycket positivt på de olika nya målinriktade behandlingsformerna inkluderande immunterapi. Mellan 2020 och 2025 är det rimligt att kunna bota mellan 75 till 80 porcent av all cancer, säger Håkan Mellstedt.