Sluta-Röka-Linjen stöttar cancerpatienter och handleder personal inom vården som arbetar med cancerpatienter. Stödet är gratis för patienten och vårdpersonalen och finansieras gemensamt av staten och landstinget.Ásgeir Helgason

– Att få en cancerdiagnos är ofta associerat med mycket stress. Därför upplever många cancerpatienter det som svårt att sluta röka eftersom rökningen hjälper dem att hantera stressfaktorer. För att klara av att sluta röka samtidigt som man genomgår en tuff cancerbehandling eller rehabilitering krävs ofta dels stöd från vårdpersonal och dels från de professionella rådgivarna på Sluta-Röka-Linjen, säger Àsgeir R. Helgason, docent i psykologi vid Karolinska Institutet.

Sluta-Röka-Linjens individanpassade rådgivning är kostnadsfri och tillgänglig för alla som har tillgång till en telefon. För cancerpatienter som lyckas sluta röka innebär ofta rökstoppet att de förbättrar sina chanser till en framgångsrik behandling.

– Våra rådgivare har lång erfarenhet av motiverande samtal och av att stötta individer som vill sluta röka, säger Ásgeir Helgason.