I det samarbetet möts sjukvårdens ledningsperspektiv och patientperspektivet, ett möte de hoppas ska bli dynamiskt och skapa nya insikter.

Leading Health Care vill genom att dels erbjuda en plattform för dialog utan förhandling mellan sjukvårdens alla parter och dels föra in aktuell forskning om ledning och styrning i sjukvårdens organisation bidra till en bättre fungerande sjukvård.

Vi vill förstärka vår kompetens inom kroniska sjukdomar, som nu cancer är på väg att bli.

- Genom det nya samarbetet med Nätverket mot cancer vill vi förstärka vår kompetens inom kroniska sjukdomar, som nu cancer är på väg att bli. Vi vill också bredda patientperspektivet i våra satsningar, berättar Hans Winberg, generalsekreterare på Leading Healthcare.

Arbetar ideellt

Nätverket mot cancer är en nationell paraplyorganisation som arbetar ideellt för alla som är berörda oavsett diagnos eller ort.

Margareta Haag- Vi vill genom samarbetet med Leading Health Care jobba mer gränsöverskridande och inte fastna i vår ”cancerbubbla”. Genom dem kan vi få vidgade nätverk och skapa nya plattformar för en ökad förståelse för andra delar av vården, berättar Margareta Haag, vice ordförande för Nätverket mot cancer.

Just cancervården visar hur viktigt det är med en kontinuerlig förändring av sjukvårdens organisation. Utvecklingen har gått från att behandla tillståndet cancer till att behandla cancer i olika kroppsdelar för att idag gå mot en helt individualiserad vård för varje individ och tumörtyp. Dessutom har många cancerformer nu blivit kroniska vilket innebär att exempelvis vårdcentraler inkluderas i cancervården för den kontinuerliga tillsynen.

Organisationen måste förändras

- Och med dessa genomgripande förändringar i exempelvis behandlingen av cancer är det naturligt att hela sjukvårdens organisation måste förändras och anpassas till nya krav, konstaterar Hans Winberg.

Ett bidrag från cancervården som Margareta Haag tror kan få stor betydelse för andra delar av vården är hur cancervården organiserats i sex regionala cancercentrum (RCC) runt om i landet, vilket förbättrat flödet för cancerpatienter betydligt.

- RCC har utvecklats till en dynamisk kunskapsorganisation som styrt upp vården på ett mycket konstruktivt sätt. Och den organisationsformen får nu genomslag även inom andra kroniska sjukdomar, avslutar Margareta Haag.

Foto: Svenska Ödemförbundet