För cancerpatienten innebär det en effektivare behandling och mindre biverkningar.

Vidareutvecklingen av den nya tekniken sker inom ett konsortium, Skonsam strålbehandling, med stöd av VINNOVA. Detta leds av Simon Lindgren vid Västerbottens läns landsting och Lars E. Olsson, Skånes universitetssjukhus. Forskningen sker vid fyra av Sveriges universitetssjukhus och samordnas med industriföretag som bidrar med den senaste tekniken. Syftet är att förbättra effektiviteten av strålbehandling, som idag hälften av alla cancerpatienter får.

Tekniken befinner sig i en snabb utveckling

- Strålbehandlingstekniken befinner sig i en snabb utveckling, där en viktig del är innovationer inom den bildgivande tekniken, inom ”imaging”, berättar Lars E Olsson, professor i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet. 

Magnetkamera

Björn Zachrisson och Lars Olsson Ett problem med dagens behandlingar är att man inte vet tillräckligt om tumören, exempelvis tumörbiologi, information som är nödvändig för att kunna individualisera behandlingar. Ny forskning visar att magnetkameror (magnetisk resonanstomografi) kan beskriva tumörens beskaffenhet betydligt bättre än tidigare teknik, vilket ger flera fördelar.

Informationen från magnetkameran används i ökande grad för att avgöra tumörens gränser. Man kan också kunna utnyttja möjligheterna att följa tumörens förändring under behandlingen med magnetkameran. Det gäller i första hand position, rörelse, storlek, och form.

- I framtiden hoppas vi också kunna avläsa svaret på behandlingen redan innan tumören krymper genom att studera andra förändringar i tumörens egenskaper, som också kan avläsas med magnetkameran, förklarar Björn Zackrisson, professor i onkologi vid Umeå universitet.

Minskar risk för biverkningar

En annan fördel är att då tumören kan visualiseras bättre kan strålningen riktas mer exakt till tumören och frisk kringliggande vävnad kan undvikas, vilket är en stor vinst då det kan minskar risken för biverkningar.

Den forskning som konsortiet Skonsam strålbehandling genomför syftar till att integrera resultaten i klinisk behandling under 2017-2019. Det långsiktiga målet är att skapa en storskalig nationell plattform för världsklassig cancerbehandling.

- En utmaning är dock att den snabba teknikutvecklingen inom strålbehandlingstekniken inte möts av motsvarande utveckling inom den kliniska forskningen, vilket gör det problematiskt att använda det nya verktyget med magnetkamera på ett effektivt sätt i vården. För detta behövs det mer resurser, avslutar Lars E. Olsson.

www.gentleradiotherapy.se

Foto: Privat