IllustrationVid årsskiftet startar den sista kliniska studien inför ett godkännande. I dagens standardbehandling av tjocktarmscancer är cytostatikabehandling med 5-fluoruracil (5-FU) tongivande. För att 5-FU ska få största möjliga effekt kombinerar man det med folatbaserade läkemedel. Ett problem med dagens folatläkemedel är att de behöver omvandlas i flera steg i kroppen till den verksamma substansen, Methylenetetrahydrofolat (MTHF). Eftersom förmågan till en sådan omvandling är olika från person till person, beroende på uttryck av gener, innebär det att effekten av cytostatikabehandlingen varierar för olika patienter. Den nya läkemedelskandidaten kan överbrygga det problemet.

Förutsättningar för att maximera effekten

- Tillsammans med vår partner Merck & Cie har vi efter många års forskning lyckats framställa ett stabilt MTHF, Modufolin, som är den aktiva slutprodukten för dagens folatbehandling. Den behöver inte omvandlas i kroppen för att få effekt, vilket skapar förutsättningar för att maximera effekten för samtliga patienter, berättar Anders Rabbe, VD på Isofol Medical.

Jämförande studier har visat att Modufolin ökar koncentrationen av den aktiva substansen MTHF i själva tumören 3–4 gånger jämfört med dagens folatläkemedel.

- En fördel är att Modufolin förbättrar en befintlig standardbehandling och vi gör bedömningen att behandlande läkare enkelt kan börja använda det vid ett marknadsgodkännande, förklarar Anders Rabbe.

Isofol har fått ett stort stöd från regulatoriska myndigheter både i Europa och USA för en registreringsstudie med Modufolin, och utvecklingen vilar på en stark vetenskaplig plattform. Bolaget har också visat att Modufolin har en bra säkerhetsprofil och en storskalig tillverkning finns redan på plats vilket minskar risken i utvecklingsprogrammet.

Omfattande studie på agendan

Under våren noterades Isofol’s aktie på First North Premier och bolaget har därigenom fått in tillräckligt med kapital för att genomföra en registreringsstudie (fas III) i tjocktarmscancer som kommer genomföras under 2018–2020. Vid ett positivt studieresultat kan Modufolin bli godkänt för användning omkring 2021.

Vår förhoppning är att kunna bidra med en förbättrad behandling

- Hittills är det framför allt tjocktarmscancer vi fokuserat på, men vi har även igång studier på Osteosarkom, en form av bencancer som drabbar främsta barn och ungdomar. Idag behandlas globalt över 500 000 patienter med cytostatika i kombination med folater och vår förhoppning är att kunna bidra med en förbättrad behandling för 100 000 - tals av dessa patienter med Modufolin, avslutar Anders Rabbe.

www.isofol.se

Foto: Isofol Medical