Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste dödsorsaken idag. År 2012 ­diagnostiserades 14 miljoner människor med sjukdomen cancer. Men med hjälp av kvalitetssäkrade behandlingar kan många människor räddas. De vanligaste behandlingsformerna för cancer är strålbehandling, kirurgi och cellgiftsbehandling, ofta i kombination med ­varandra. Omkring hälften av alla cancerpatienter får ­behandling med strålterapi. Utvecklingen inom strålterapi har under de senaste åren stadigt utvecklats, med nya och mer avancerade strålbehandlingsmetoder.  

Omkring hälften av alla cancerpatienter får ­behandling med strålterapi

ScandiDos är ett bolag som tillhandahåller ­lösningar för kvalitetssäkring vid strålbehandling av cancer och produkterna har funnits på marknaden sedan slutet av 2006. Idag är de en ledande aktör inom kvalitetssäkring av den moderna strålterapin tack vare deras avancerade mätteknik och beräkningsmetoder.

En komplex process

När en cancerdiagnos har ställts är det ­första steget att utföra en noggrann bildtagning, med datortomografi, magnetröntgen eller PET. När läkaren har den kompletta anatomiinformationen så definieras det område som ska ­behandlas, det vill säga tumören och ­andra närliggande områden i ett beräkningsprogram (dosplaneringssystem) som ­simulerar och ­optimerar ­behandlingen. Den stora ­utmaningen ligger i att kunna leverera en hög stråldos i tumören så att den slås ut utan att bestråla omkringliggande vävnader.

– Läkaren definierar volymen av anatomin som ska behandlas för cancer. Samtidigt definieras även vilka känsliga organ som finns i närliggande område. Först då kan man bestämma ­minimidosen till tumörområdet samt maxdosen till de känsliga strukturer och organ som finns runtomkring, berättar Görgen Nilsson, vd på ScandiDos.

Man mäter stråldosen för att ­verifiera att strålbehandlingen ges så som det är tänkt

När den teoretiskt beräknade planen är klar börjar ScandiDos arbete med simuleringar och analyser. Detta för att säkerställa att ­patienten får strålbehandling i rätt dosering och ­positionering. För detta ändamål använder de sig av systemet Delta4 Phantom+. Istället för att ­behandla patienten testar man först på ett substitutfantomet, en cylinderformad ­mätenhet. Man mäter stråldosen för att ­verifiera att strålbehandlingen ges så som det är tänkt.  

– Vi mäter inte i patienten utan i fantomet, men vi kan räkna om så att man kan se stråldosen i patientens anatomi. Först när man ligger inom toleransnivån kan man sätta igång med den riktiga strålbehandlingen. Gör man inte det måste man gå tillbaka för att hitta orsaken till avvikelsen och modifiera behandlingsplanen.

Nytt säkrare system

Strålterapi anses idag vara den främsta ­behandlingsformen för många olika typer av cancersjukdomar. ScandiDos är på väg att lansera ett nytt kompletterande system som ­under själva strålbehandlingen genomför ­beräkningar för att säkerställa att rätt stråldos ges till patienten.  

– Behandlingen delas upp i flera tillfällen, ofta ­mellan 25 till 30 fraktioner. Anledningen till detta är att ett behandlingstillfälle skulle ge för stora konsekvenser på den friska ­vävnaden och riskorganen som är lite känsligare för strålning. Det nya systemet mäter med hög ­noggrannhet vid varje behandlingstillfälle om avvikelser uppstår och på sätt kan felbehandlingar undvikas.

Ett allmänt problem är att många sjukhus ligger efter med behandlingar, kapaciteten räcker helt enkelt inte till och köer bildas. Ett ­alternativ är att behandla med färre fraktioner per behandlingstillfälle. Samtidigt kräver detta behandlingssätt noggrann kontroll att bestrålningen blir korrekt utförd vid varje tillfälle.

Att möta framtidens behov

Det man har gjort de senaste åren är att man har krympt marginalerna så att strålbehandlingen blir mer precis, allt för att undvika ­biverkningar på känsliga organ. Men i ­framtiden kommer man även att ta mer hänsyn till att organen faktiskt rör sig.

Många sjukhus ligger efter med behandlingar, kapaciteten räcker helt enkelt inte till

– När en patient ligger på behandlingsbordet är denna naturligtvis inte helt stilla, framförallt rör sig de interna organen. Det är något som sjukvården kommer att försöka ta hänsyn till mer och mer, menar Ingemar Wiberg, ­marknadschef på ScandiDos.

ScandiDos har blivit ett etablerat företag som de allra flesta fysiker som jobbar med strålterapi känner till idag. Nu kommer de med ­ytterligare produkter som ger sjukhusfysikerna ­lösningar på deras problem.

– Vi ser att det finns behov på bättre kontroll på processerna och våra produkter kan bidra till detta. Vi är måna om att dra vårt strå till stacken och förbättra och effektivisera sjukhusfysikernas arbete.