Detta är en stor utmaning för sjukvården som kräver nya lösningar.

Fortfarande är cancer starkt förknippat med döden, men idag överlever glädjande nog mer än 60 procent. Alla botas inte, men nya effektiva läkemedel, gör det möjligt för patienter att leva hemma längre med god livskvalitet. Istället för bot eller död, blir cancer en kronisk sjukdom. Detta ställer andra krav på sjukvården än hittills. Vi kan gå till jobbet om än med begränsad ork, vara hemma, leva vårt liv och fundera över framtiden.

Vi kommer fortfarande att ha ett starkt behov av en fungerande cancervård!

Vi kommer fortfarande att ha ett starkt behov av en fungerande cancervård! En cancervård där vi patienter mestadels är hemma men snabbt kan behöva en sjukhussäng men inte genom akutintaget. En cancervård som innebär att vi behöver en fast vårdkontakt både i specialistvården och primärvården. Det behövs en tydlig process genom vårdsystemet, vårdplanering och kommunikation, utbildning både av oss patienter och personalen och en noggrann uppföljning för att tidigt kunna rätta till det som inte fungerar. Många kommer att behöva praktisk hjälp i hemmet, hjälp med barn och annat personligt. Kronisk cancer innebär också att många som överlever cancerbehandling behöver livslång rehabilitering.

Vi patienter kommer mer och mer, med stöd av sjukvården, kunna ta ett större eget ansvar för behandling och uppföljning. Resultatet för oss är en ökad frihet och ett minskat behov av sjukhusanknuten vård. Det handlar om en personcentrerad vård där patienten från början har en aktiv roll i vårdteamet.

Det är ett stort framsteg att vi nu talar om kronisk cancer, vem trodde att det skulle vara möjligt för några år sen.

För att jag som kronisk cancerpatient ska kunna vara hemma, måste sjukvården omfattas av ett smidigt samarbete mellan landsting, kommuner och andra aktörer. Men är svensk sjukvård förberedd för framtiden som redan är här? Hur kan landsting/regioner organisera hälso- och sjukvården utifrån vårt, patienternas behov? Hur kan landsting/regioner ta tillvara de effektivitetsvinster det innebär att ”cancervården flyttar hem”? 

Det här är en angelägen och viktigt fråga för alla cancerpatienter som Nätverket mot cancer är mycket engagerad i. Vi jobbar med frågan och hade senast under politikerveckan i Almedalen ett seminarium med inbjudna politiker och tjänstemän.

Nätverket mot cancer

Är en intressepolitisk organisation som består av cancerprofilerade patientorganisationer i Sverige. Vi företräder genom våra medlemsförbund 25 000 cancerdrabbade i alla åldrar, och ett brett antal cancerdiagnoser.

För att lyfta gemensamma frågor och stå eniga och starka tillsammans mot beslutsfattare! 

Även om en del frågor är diagnosspecifika så är många, ungefär 70 procent, frågor som rör cancer gemensamma. Därför har vi bildat Nätverket mot cancer! För att lyfta gemensamma frågor och stå eniga och starka tillsammans mot beslutsfattare!  I Nätverket mot cancer har vi ett särskilt Advisory Board för medicinsk expertis bestående av erkända cancerexperter. Samverkan med cancersjukvården är viktigt, vi har samma mål, alla ska få en god cancersjukvård. Vi för även dialog med och samverkar med ett flertal intresseföreningar för förbättrad cancervård och rehabilitering samt andra ideella föreningar med samma intention.

Medlemmar är Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, ILCO tarm- uro- och stomiförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Lungcancerförbundet Stödet, Mag- och tarmförbundet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen och Svenska Ödemförbundet. Dessutom ingår flera lokala cancerföreningar.  Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna till samarbetet inom Nätverket mot cancer.

Katarina Johansson
Ordförande Nätverket mot cancer
www.natverketmotcancer.se