Bröstcancervården i Sverige omges inte sällan av ett rosaskimmer som ger en hoppfull bild och där åtta av tio som drabbas av cancerformen botas.

– Bröstcancervården har gjort stora framsteg men det finns också en växande grupp kvinnor som får diagnosen spridd bröstcancer säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation.

Spridd bröstcancer svårartadElisabeth

I dag lever cirka 5500 kvinnor med spridd bröstcancer i Sverige. Spridd bröstcancer är bröstcancer som spridit sig till andra delar av kroppen. Cancern är kronisk och livslängden beror inte sällan på tillgång till behandling/läkemedel.

– Vi kan se att allt fler drabbas, och att sjukdomen kryper neråt i åldrarna. Numera är det inte helt ovanligt att även unga kvinnor får en bröstcancerdiagnos, fortsätter Bergsten Nordström.

Vad beror det på? Bättre diagnostik?

– Det kan definitivt vara en del av svaret. Livsstilsfaktorer anses vara en del av skälen till ökningen, men man kan inte utmåla enskilda orsaker till varför sjukdomssiffran ökar, säger hon.

Positivt är att det finns nya läkemedel och effektiva behandlingsmetoder som gör att allt fler kan leva allt längre med spridd bröstcancer som är en kronisk sjukdom.

Olika tillgång på sjukvård

– Men alla får inte tillgång till läkemedel som forskats fram, säger hon.

Skillnaderna i tillgång på läkemedel handlar om vilket landsting man tillhör. Var i landet du bor, och vem din vårdgivare är, får direkt inverkan på dina möjligheter till optimal behandling och förlängt liv.

– Som kroniskt sjuk i cancer behövs också stöd och tillgång till fysisk och psykosocial rehabilitering. Dagens ojämlika vårdsituation är oacceptabel då vi alla betalar via skattsedeln, avslutar Elizabeth Bergsten Nordström.