ASIH-teamet har en lång erfarenhet av att vårda i hemmet och har ett nära och professionellt samarbete mellan olika yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, dietister med flera. De tillhandahåller även all medicin så att man slipper lägga tid på apoteksbesök.

Det är viktigt att även om man vårdas hemma ska man kunna få smärtlindring och inte behöva ha ont i onödan. Man gör alltid en individuell behovsanalys och tittar över möjligheter till kanske en höj- och sänkbar sjukhussäng, olika hjälpmedel i badrummet eller där det kan behövas.

Kan alla svårt sjuka få ta del av denna sjukvård och hur gör man?

– Du behöver först och främst en remiss från din läkare. Sedan möts läkare, sjuksköterskor, patienten och nära anhöriga. Det är viktigt att man tar hänsyn till att när en person blir svårt sjuk påverkas också alla i hans eller hennes omgivning.

Du bestämmer själv tillsammans med ASIH-teamet vilket stöd du vill ha och du betalar inget för vården.

Du bestämmer själv vilket stöd du vill ha och du betalar inget för vården

– Men det är viktigt att särskilja vad ASIH-teamet hjälper dig med och vad dina närstående och eventuellt hemtjänsten tar hand om. Enkelt uttryckt hjälper ASIH-teamet dig med de sjukvårdande insatserna men inte med den allmänna omvårdnaden och omsorgen.

Ger trygghet

Här kommer också hemtjänsten in i bilden som tillsammans med nära anhöriga går igenom dagliga rutiner som gäller för patienten. Många cancersjuka patienter spenderar mycket av sin tid på sjukhus men kan på detta sätt få spendera mer av sin tid hemma.

Självklart kan även sjuksköterskor och övrig personal från vårdteamet dela med sig av sina erfarenheter till nära anhöriga och hemtjänsten när det gäller olika uppkomna situationer som kan gälla för den sjuka patienten.

Målsättningen med ASIH, denna relativt nya vårdform, är att ge svårt sjuka personer en trygghet i att kunna vårdas i sitt hem och kunna leva sitt liv med så hög livskvalitet som möjligt.