nr 1Vården behöver kompetenskoncentreras i större omfattning, det vill säga både vård som bör vara tillgänglig nära patienten och högspecialiserad vård som koncentreras till ett fåtal platser i landet.

 

nr 2Högspecialiserad vård, forskning samt kunskapsutveckling bör integreras under EN huvudman för att - genom tydlighet och tillgänglighet – motverka orättvis vård.

 

nr 3Prevention, upplysning och implementering av goda levnadsvanor genom lek, idrott och kunskap om kost samt droger, screening och vacciner.

 

nr 4En tidig diagnos och snabb remiss till cancervården är A och O för patienten.

 

nr 5Leva med och efter cancern. Kronisk cancer, rehabilitering, sena biverkningar, vård i livets slutskede.